Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia wobec dylematów współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP-36FWDW-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia wobec dylematów współczesności
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Andrzej Papuziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

IiZSP_W01 Zna i rozumie podstawową terminologię w obszarze procesów innowacyjności i, a także miejsce tej interdyscyplinarnej problematyki na obszarze filozofii [K_W01].

IiZSP_W02 Zna i rozumie współczesne innowacje społeczne ujawniające się w kontekście fundamentalnych problemów cywilizacji, w tym rozumie także aktualne zmiany społeczne i polityczne oraz ich wpływ na kondycję człowieka i rozwój społeczny [K_W05].

IiZSP_U01 Potrafi badać perspektywy i wyzwania rozwoju społeczeństwa, a w szczególności rozpoznać zjawiska generujące potencjał innowacyjności, dokonać ich krytycznej analizy i interpretacji w celu określenia ich potencjalnych implikacji [K_U02].

IiZSP_K01 Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści w obszarze procesów innowacyjności [K_K01].

IiZSP_K02 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów zarządczych w sferze publicznej [K_K02].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Bilans pracy studenta:

ECTS 1 pkt

Godziny kontaktowe: 15 godz. wykładu

Praca własna: 10 godz. na przygotowanie się do testu zaliczeniowego

= 25 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Andrzej Papuziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)