Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia i etyka bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZBN-ZK1F-ND
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia i etyka bezpieczeństwa
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Andrzej Papuziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01: W01 ma pogłębioną wiedzę na temat filozoficznych i etycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem narodowych i

interdyscyplinarnym charakterze tego kierunku.

K_W04: W02 zna zasady i pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych.

K_W06: W03 ma pogłębioną wiedzę o filozoficznych i etycznych aspektach źródeł zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i

międzynarodowego w wymiarze politycznym, militarnym, społecznym, ekonomicznym, ekologicznym, kulturowym i personalistycznym

oraz możliwościach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

K_W07: W04 ma pogłębioną wiedzę na temat konsekwencji zagrożeń politycznych, militarnych, społecznych, ekonomicznych,

ekologicznych, kulturowych i personalistycznych dla jednostek, grup, społeczeństw, państw i organizacji międzynarodowych oraz

możliwościach łagodzenia ich skutków dla ww. podmiotów.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Lewandowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01: ma podstawową wiedzę w zakresie przedsiębiorczości włącznie z warunkami ekonomicznymi, etycznymi i regulacjami prawnymi dotyczącymi podejmowania działalności gospodarczej w sektorze bezpieczeństwa oraz zna regulacje prawne, zasady i pojęcia z zakresu prawa patentowego, autorskiego i praw pokrewnych [K_W06]

U_01: potrafi odpowiednio dobierać źródła i selekcjonować informacje, dokonywać ich krytycznej analizy, syntezy i oceny w celu prognozowania, wyjaśnienia i rozwiązania problemów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem narodowym [K_U01]

K_01: krytycznie podchodzi do posiadanej wiedzy, otrzymywanych informacji oraz praktyki realizowanego modelu zarządzania bezpieczeństwem narodowym [K_K01]

K_02: uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych oraz praktycznych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem narodowym, w tym zasadność zasięgania opinii eksperckich [K_K02]

K_03: jest gotów do realizacji działań i wprowadzania nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem narodowym, które przyczynią się do poprawy warunków życia obecnych i przyszłych pokoleń, w tym ma odwagę proponować rozwiązania nowatorskie, odbiegające od obowiązujących standardów i przekonywać do swoich racji [K_K03]

K_04: jest gotów do inicjowania, organizowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego i zdrowego stylu życia oraz inicjatyw społeczno-kulturalnych, ukierunkowanych na zmianę mentalności społeczeństwa w tym zakresie [K_K04]

K_05: jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania zawodu w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem narodowym, w tym przestrzegania i propagowania zasad i etosu zawodowego, stanowczego reagowania na działania niezgodne z przyjętymi normami i zasadami oraz rozwijania dorobku zawodu [K_K05]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wstęp do filozofii


Wymagania wstępne: wiedza z zakresu podstaw filozofii i Historii doktryn politycznych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Lewandowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

ZK1F_W_01: ma podstawową wiedzę w zakresie przedsiębiorczości włącznie z warunkami ekonomicznymi, etycznymi i regulacjami prawnymi dotyczącymi podejmowania działalności gospodarczej w sektorze bezpieczeństwa oraz zna regulacje prawne, zasady i pojęcia z zakresu prawa patentowego, autorskiego i praw pokrewnych [K_W06]

ZK1F_U_01: potrafi odpowiednio dobierać źródła i selekcjonować informacje, dokonywać ich krytycznej analizy, syntezy i oceny w celu prognozowania, wyjaśnienia i rozwiązania problemów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem narodowym [K_U01]

ZK1F_K_01: krytycznie podchodzi do posiadanej wiedzy, otrzymywanych informacji oraz praktyki realizowanego modelu zarządzania bezpieczeństwem narodowym [K_K01]

ZK1F_K_02: uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych oraz praktycznych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem narodowym, w tym zasadność zasięgania opinii eksperckich [K_K02]

ZK1F_K_03: jest gotów do realizacji działań i wprowadzania nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem narodowym, które przyczynią się do poprawy warunków życia obecnych i przyszłych pokoleń, w tym ma odwagę proponować rozwiązania nowatorskie, odbiegające od obowiązujących standardów i przekonywać do swoich racji [K_K03]

ZK1F_K_04: jest gotów do inicjowania, organizowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego i zdrowego stylu życia oraz inicjatyw społeczno-kulturalnych, ukierunkowanych na zmianę mentalności społeczeństwa w tym zakresie [K_K04]

ZK1F_K_05: jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania zawodu w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem narodowym, w tym przestrzegania i propagowania zasad i etosu zawodowego, stanowczego reagowania na działania niezgodne z przyjętymi normami i zasadami oraz rozwijania dorobku zawodu [K_K05]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmiot wprowadzający: Wstęp do filozofii


Wymagania wstępne: wiedza z zakresu podstaw filozofii i Historii doktryn politycznych

Bilans pracy studenta:

Łączna liczba godzin – 75

Łączna ilość punktów - 3

Godziny kontaktowe: 37,5 -1,5 ECTS (15 W + egzamin 2,5h + konsultacje 20h) – 1,5 ECTS

Praca własna: 37,5 h – 1,5 ECTS (przygotowanie do egzaminu 20h, analiza literatury 17,5h)


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Andrzej Papuziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)