Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZBN-ZK1SM-ND
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jeleniewski, Łukasz Jureńczyk
Prowadzący grup: Marek Jeleniewski, Łukasz Jureńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - opanował zasadnicze elementy wiedzy z dziedziny, z której przygotowuje pracę.

W02 - zna podstawową literaturę przedmiotu z dziedziny obejmującej tematykę pracy.

W03 - zna podstawy metodologii konstrukcji pracy oraz metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy.

U01- umie sformułować zadanie badawcze i cel pracy, wskazać problemy i pytania badawcze.

U02 - umie zastosować znane metody i techniki badawcze w procedurze realizacji własnego badania w oparciu o dane wtórne.

U03 - potrafi rozwiązać określony problem badawczy analizując i interpretując uzyskane wyniki oraz wyciągając z nich wnioski, a także opanował umiejętność pisania tekstu naukowego.

K01- samodzielnie stawia pytania i problemy oraz poszukuje odpowiedzi.

K02 - aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej i korzysta z zaproponowanych w trakcie dyskusji sugestii.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Od słuchaczy zajęć oczekuje się pogłębionej orientacji w obrębie zmian współczesnego świata. W tym posiadania pogłębionych umiejętności obserwowania, wyszukiwania danych i informacji z różnych źródeł; tworzenia wiedzy na temat zjawisk takich jak globalizacja, konsumeryzm, kryzys ekologiczny, społeczeństwo ryzyka i specyfika zachodzących w nim zmian.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Pieczywok, Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Kosman, Maria Szatlach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)