Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia środowiskowa - kurs terenowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS24BŚKT-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia środowiskowa - kurs terenowy
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kaczmarek
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska-Hopcia, Renata Hoffmann, Sławomir Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – potrafi omówić zasady funkcjonowania ekosystemów krajobrazu rolniczego, leśnego i miejskiego na podstawie obserwacji

terenowych, rozpoznaje na podstawie cech morfologicznych pospolite gatunki zwierząt,

W02 – potrafi omówić różnorodność gatunkową i strukturalną zbiorowisk roślinnych i zgrupowań zwierzęcych w ww. typach krajobrazu.

U01 – posługuje się kluczem oraz atlasami do oznaczania roślin i zwierząt,

U02- identyfikuje w terenie zbiorowiska roślinne i zgrupowania zwierzęce,

U03 – ocenia stan środowiska na podstawie obserwowanych grup bioindykatorów

K01 – wrażliwy na problemy ekologiczne w różnych typach krajobrazów,

K02 – świadomy wartości i znaczenia obszarów i gatunków chronionych oraz możliwości wykorzystywania roślin i zwierząt do oceny

stanu środowiska,

K03- pogłębia wiedzę z zakresu bioróżnorodności świata roślinnego i zwierzęcego w Polsce.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy z zakresu ekologii ogólnej, ochrony środowiska i przyrody


Bilans pracy studenta:

godziny kontaktowe - 0,5 ECTS

przygotowanie do zaliczenia - 0,5ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kaczmarek
Prowadzący grup: Barbara Grzesiak, Renata Hoffmann, Sławomir Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)