Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biocenologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS24B-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biocenologia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska-Hopcia, Renata Hoffmann, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: zna podstawowe zależności biocenotyczne, umie powiązać wiedzę dotyczącą różnych grup organizmów. K_W03

W02: zna zasady klasyfikacji i nazewnictwa gatunków roślin, owadów, bezkręgowców wodnych, zna biocenozy ekosystemów wodnych. K_W04

W03: ma wiedzę na temat współczesnych zagrożeń wpływających na stan i funkcjonowanie populacji, biocenoz i ekosystemów. K_W07

W04: zna zasady, metody i techniki badań biocenotycznych, właściwie dobiera technikę badań do typu badanej biocenozy. K_W09

W05: omawia strukturę pionową i poziomą wybranych biocenoz, ma wiedzę na temat ich funkcjonowania oraz zna główne zależności ekologiczne i prawidłowości ich rozwoju, np. sukcesja ekologiczna. K_W13

U01: posługuje się kluczami oraz innymi źródłami naukowymi pozwalającymi na identyfikację gatunków roślin, owadów, bezkręgowców wodnych i zbiorowisk roślinnych. K_U01

U02: potrafi wykonać obserwacje i pomiary terenie z użyciem specjalistycznego sprzętu, właściwie interpretuje wyniki badań. K_U03, K_U09

U03: wskazuje powiązania i zależności istotne dla funkcjonowania biocenoz oraz potrafi wymienić najważniejsze zagrożenia oraz proponuje rozwiązania. K_U06

U04: opracowuje wyniki badań z użyciem prostych metod matematycznych; prezentuje je w postaci opisowej, graficznej i tabelarycznej. K_U11

U05: wykorzystuje podstawowe narzędzia pakietu Microsoft Office do wykonania i prezentacji wyników badań. K_U12

K01: interesuje się zjawiskami i procesami dotyczącymi funkcjonowania biocenoz. K_K01

K02: pracuje sumiennie, jest zaangażowany w pracę indywidualną i zespołową. K_K06

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw ekologii i botaniki na poziomie studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska-Hopcia, Renata Hoffmann, Paweł Napiórkowski, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: zna podstawowe zależności biocenotyczne, umie powiązać wiedzę dotyczącą różnych grup organizmów. K_W03

W02: zna zasady klasyfikacji i nazewnictwa gatunków roślin, owadów, bezkręgowców wodnych, zna biocenozy ekosystemów wodnych. K_W04

W03: ma wiedzę na temat współczesnych zagrożeń wpływających na stan i funkcjonowanie populacji, biocenoz i ekosystemów. K_W07

W04: zna zasady, metody i techniki badań biocenotycznych, właściwie dobiera technikę badań do typu badanej biocenozy. K_W09

W05: omawia strukturę pionową i poziomą wybranych biocenoz, ma wiedzę na temat ich funkcjonowania oraz zna główne zależności ekologiczne i prawidłowości ich rozwoju, np. sukcesja ekologiczna. K_W13

U01: posługuje się kluczami oraz innymi źródłami naukowymi pozwalającymi na identyfikację gatunków roślin, owadów, bezkręgowców wodnych i zbiorowisk roślinnych. K_U01

U02: potrafi wykonać obserwacje i pomiary terenie z użyciem specjalistycznego sprzętu, właściwie interpretuje wyniki badań. K_U03, K_U09

U03: wskazuje powiązania i zależności istotne dla funkcjonowania biocenoz oraz potrafi wymienić najważniejsze zagrożenia oraz proponuje rozwiązania. K_U06

U04: opracowuje wyniki badań z użyciem prostych metod matematycznych; prezentuje je w postaci opisowej, graficznej i tabelarycznej. K_U11

U05: wykorzystuje podstawowe narzędzia pakietu Microsoft Office do wykonania i prezentacji wyników badań. K_U12

K01: interesuje się zjawiskami i procesami dotyczącymi funkcjonowania biocenoz. K_K01

K02: pracuje sumiennie, jest zaangażowany w pracę indywidualną i zespołową. K_K06

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw ekologii i botaniki na poziomie studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska-Hopcia, Anna Frymark-Szymkowiak, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: zna podstawowe zależności biocenotyczne, umie powiązać wiedzę dotyczącą różnych grup organizmów. K_W03

W02: zna zasady klasyfikacji i nazewnictwa gatunków roślin, owadów, bezkręgowców wodnych, zna biocenozy ekosystemów wodnych. K_W04

W03: ma wiedzę na temat współczesnych zagrożeń wpływających na stan i funkcjonowanie populacji, biocenoz i ekosystemów. K_W07

W04: zna zasady, metody i techniki badań biocenotycznych, właściwie dobiera technikę badań do typu badanej biocenozy. K_W09

W05: omawia strukturę pionową i poziomą wybranych biocenoz, ma wiedzę na temat ich funkcjonowania oraz zna główne zależności ekologiczne i prawidłowości ich rozwoju, np. sukcesja ekologiczna. K_W13

U01: posługuje się kluczami oraz innymi źródłami naukowymi pozwalającymi na identyfikację gatunków roślin, owadów, bezkręgowców wodnych i zbiorowisk roślinnych. K_U01

U02: potrafi wykonać obserwacje i pomiary terenie z użyciem specjalistycznego sprzętu, właściwie interpretuje wyniki badań. K_U03, K_U09

U03: wskazuje powiązania i zależności istotne dla funkcjonowania biocenoz oraz potrafi wymienić najważniejsze zagrożenia oraz proponuje rozwiązania. K_U06

U04: opracowuje wyniki badań z użyciem prostych metod matematycznych; prezentuje je w postaci opisowej, graficznej i tabelarycznej. K_U11

U05: wykorzystuje podstawowe narzędzia pakietu Microsoft Office do wykonania i prezentacji wyników badań. K_U12

K01: interesuje się zjawiskami i procesami dotyczącymi funkcjonowania biocenoz. K_K01

K02: pracuje sumiennie, jest zaangażowany w pracę indywidualną i zespołową. K_K06

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw ekologii i botaniki na poziomie studiów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)