Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-IB47SD-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy: 4 rok, 7 sem., kier. inżynieria bezpieczeństwa, moduł B
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gogolin
Prowadzący grup: Marek Gogolin, Waldemar Nowosielski, Andrzej Pieczywok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 posiada wiedzę z zakresu tematyki pracy dyplomowej

W2 posiada wiedzę z zakresu metodologi badań

U1 posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, dokumentów i innych źródeł

U2 posiada umiejętność realizacji zadań praktycznych wynikających z tematyki pracy dyplomowej

U3 posiada umiejętność edycji i redakcji tekstu naukowego.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty cyklu dydaktycznego spójne merytorycznie z tematyką pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gogolin
Prowadzący grup: Marek Gogolin, Andrzej Pieczywok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 posiada wiedzę z zakresu tematyki pracy dyplomowej

W2 posiada wiedzę z zakresu metodologi badań

U1 posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, dokumentów i innych źródeł

U2 posiada umiejętność realizacji zadań praktycznych wynikających z tematyki pracy dyplomowej

U3 posiada umiejętność edycji i redakcji tekstu naukowego.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty cyklu dydaktycznego spójne merytorycznie z tematyką pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pieczywok
Prowadzący grup: Andrzej Pieczywok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 posiada wiedzę z zakresu tematyki pracy dyplomowej.

W2 posiada wiedzę z zakresu metodologi badań.

U1 posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, dokumentów i innych źródeł.

U2 posiada umiejętność realizacji zadań praktycznych wynikających z tematyki pracy dyplomowej.

U3 posiada umiejętność edycji i redakcji tekstu naukowego.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty cyklu dydaktycznego spójne merytorycznie z tematyką pracy dyplomowej.

Bilans pracy studenta:

Punkty ECTS - 3

Łączna liczba godzin - 75 h

Godziny kontaktowe - 50 h - 2 ECTS (30 h - seminarium, 20 h- konsultacje)

Praca własna studenta - 25 h - 1 ECTS (samodzielne studiowanie literatury, przygotowanie materiałów)


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pieczywok
Prowadzący grup: Andrzej Pieczywok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)