Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Innowacyjne materiały i technologie (materiały drzewne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ITI23IMITMD-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Innowacyjne materiały i technologie (materiały drzewne)
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Gozdecki
Prowadzący grup: Katarzyna Cabańska-Płaczkiewicz, Cezary Gozdecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

- W1 - wymienia i charakteryzuje materiały drzewne opisuje ich podział i klasyfikacje oraz opisuje i wyjaśnia budowę najważniejszych tworzyw drzewnych.

- W2 - wymienia i opisuje wady i zalety materiałów drzewnych ich właściwości fizyczne i mechaniczne oraz potrafi dokonać doboru materiału drzewnego pod kątem ich wykorzystania inżynierskiego.

- W3 - wymienia obrabiarki i urządzenia do obróbki materiałów drzewnych oraz objaśnia procesy wytwarzania wybranych materiałów drzewnych,

- W4 - zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania konstrukcji drewnianych, potrafi dokonać podziału i charakterystyki konstrukcji meblowych oraz orientuje się w nowych trendach rozwojowych w zakresie wytwarzania i zastosowania materiałów drzewnych.

- U1 - na podstawie obserwacji makroskopowych rozpoznaje najważniejsze materiały drzewne i odpowiednio je klasyfikuje.

- U2 – przeprowadza badania właściwości fizycznych materiałów drzewnych stosując zasady BHP oraz sporządza raport zawierający wyniki w formie liczbowej i graficznej odpowiednio je omawiając.

- U3 – planuje i organizuje stanowisko obróbki materiałów drzewnych, wyjaśniając znaczenie czynników wpływających na prawidłowy przebieg obróbki oraz dobiera odpowiednie obrabiarki i narzędzia niezbędne do wykonania zadania produkcyjnego na danym stanowisku.

- U4 – potrafi dobrać odpowiednie materiały drzewne na konstrukcje meblowe, dokonać zapisu konstrukcji meblowej w postaci dokumentacji rysunkowej oraz sporządzić proces technologiczny takiej konstrukcji.

- K1 - ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zaliczone treści przedmiotu Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Gozdecki
Prowadzący grup: Cezary Gozdecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

-W1 - wymienia i charakteryzuje materiały drzewne opisuje ich podział i klasyfikacje oraz opisuje i wyjaśnia budowę najważniejszych tworzyw drzewnych.

-W2 - wymienia i opisuje wady i zalety materiałów drzewnych ich właściwości fizyczne i mechaniczne oraz potrafi dokonać doboru materiału drzewnego pod kątem ich wykorzystania inżynierskiego.

-W3 - wymienia obrabiarki i urządzenia do obróbki materiałów drzewnych oraz objaśnia procesy wytwarzania wybranych materiałów drzewnych,

-W4 - zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania konstrukcji drewnianych, potrafi dokonać podziału i charakterystyki konstrukcji meblowych oraz orientuje się w nowych trendach rozwojowych w zakresie wytwarzania i zastosowania materiałów drzewnych.

-U1 - na podstawie obserwacji makroskopowych rozpoznaje najważniejsze materiały drzewne i odpowiednio je klasyfikuje.

-U2 – przeprowadza badania właściwości fizycznych materiałów drzewnych stosując zasady BHP oraz sporządza raport zawierający wyniki w formie liczbowej i graficznej odpowiednio je omawiając.

-U3 – planuje i organizuje stanowisko obróbki materiałów drzewnych, wyjaśniając znaczenie czynników wpływających na prawidłowy przebieg obróbki oraz dobiera odpowiednie obrabiarki i narzędzia niezbędne do wykonania zadania produkcyjnego na danym stanowisku.

-U4 – potrafi dobrać odpowiednie materiały drzewne na konstrukcje meblowe, dokonać zapisu konstrukcji meblowej w postaci dokumentacji rysunkowej oraz sporządzić proces technologiczny takiej konstrukcji.

- K1 - ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zaliczone treści przedmiotu Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Gozdecki
Prowadzący grup: Cezary Gozdecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

-W1 - wymienia i charakteryzuje materiały drzewne opisuje ich podział i klasyfikacje oraz opisuje i wyjaśnia budowę najważniejszych tworzyw drzewnych.

-W2 - wymienia i opisuje wady i zalety materiałów drzewnych ich właściwości fizyczne i mechaniczne oraz potrafi dokonać doboru materiału drzewnego pod kątem ich wykorzystania inżynierskiego.

-W3 - wymienia obrabiarki i urządzenia do obróbki materiałów drzewnych oraz objaśnia procesy wytwarzania wybranych materiałów drzewnych,

-W4 - zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania konstrukcji drewnianych, potrafi dokonać podziału i charakterystyki konstrukcji meblowych oraz orientuje się w nowych trendach rozwojowych w zakresie wytwarzania i zastosowania materiałów drzewnych.

-U1 - na podstawie obserwacji makroskopowych rozpoznaje najważniejsze materiały drzewne i odpowiednio je klasyfikuje.

-U2 – przeprowadza badania właściwości fizycznych materiałów drzewnych stosując zasady BHP oraz sporządza raport zawierający wyniki w formie liczbowej i graficznej odpowiednio je omawiając.

-U3 – planuje i organizuje stanowisko obróbki materiałów drzewnych, wyjaśniając znaczenie czynników wpływających na prawidłowy przebieg obróbki oraz dobiera odpowiednie obrabiarki i narzędzia niezbędne do wykonania zadania produkcyjnego na danym stanowisku.

-U4 – potrafi dobrać odpowiednie materiały drzewne na konstrukcje meblowe, dokonać zapisu konstrukcji meblowej w postaci dokumentacji rysunkowej oraz sporządzić proces technologiczny takiej konstrukcji.

- K1 - ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zaliczone treści przedmiotu Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Gozdecki
Prowadzący grup: Cezary Gozdecki, Maciej Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)