Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf2MN-NP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Kolegium III
Grupy: 2 rok, kier. informatyka, spec: sieci i systemy rozproszone
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ihor Turchyn
Prowadzący grup: Joanna Nowak, Ihor Turchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Ihor Turchyn
Prowadzący grup: Joanna Nowak, Ihor Turchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1 zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia (K_W01)

W2 zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce (K_W01) Umiejętności:

U1 rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych (K_U01, K_U07, K_U09)

U2 potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych (K_U01, K_U07, K_U09)

U3 umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów (K_U01, K_U07, K_U09)


Bilans godzin pracy studenta: 15W + 15Lab + 110 przygotowanie się do zajęć = 140 godz. pracy = 5 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Kurs języków programowania (programowanie w dowolnym języku programowania, preferowane: C++, Python).

Podstawy teorii liczb, analizy matematycznej i algebry liniowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Ihor Turchyn
Prowadzący grup: Mariola Marciniak, Joanna Nowak, Ihor Turchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Mariola Marciniak
Prowadzący grup: Mariola Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1 zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia (K_W01)

W2 zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce (K_W01) Umiejętności:

U1 rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych (K_U01, K_U07, K_U09)

U2 potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych (K_U01, K_U07, K_U09)

U3 umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów (K_U01, K_U07, K_U09)


Bilans godzin pracy studenta: 15W + 15Lab + 110 przygotowanie się do zajęć = 140 godz. pracy = 5 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Kurs języków programowania (programowanie w dowolnym języku programowania, preferowane: C++).

Podstawy teorii liczb, analizy matematycznej i algebry liniowej.

Bilans pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład+ćwoczenia) 30h

Konsultacje 5h

zadania domowe (opracowywanie zadanego materiału, implementacje wskazanych algorytmów) 30h

przygotowanie do zaliczenia ćwiczen (kolokwium) 20h

przygotowanie do zaliczenia testu teoretycznego 20h

samodzielne pogłebianie wiedzy, czytanie wskazanej literatury, pisanie programów 20h

Razem 125h - 5ECTS

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Mariola Marciniak
Prowadzący grup: Mariola Marciniak, Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1 zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia (K_W01)

W2 zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce (K_W01) Umiejętności:

U1 rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych (K_U01, K_U07, K_U09)

U2 potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych (K_U01, K_U07, K_U09)

U3 umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów (K_U01, K_U07, K_U09)


Bilans godzin pracy studenta: 15W + 15Lab + 110 przygotowanie się do zajęć = 140 godz. pracy = 5 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Kurs języków programowania (programowanie w dowolnym języku programowania, preferowane: C++).

Podstawy teorii liczb, analizy matematycznej i algebry liniowej.

Bilans pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład+ćwoczenia) 30h

Konsultacje 5h

zadania domowe (opracowywanie zadanego materiału, implementacje wskazanych algorytmów) 30h

przygotowanie do zaliczenia ćwiczen (kolokwium) 20h

przygotowanie do zaliczenia testu teoretycznego 20h

samodzielne pogłebianie wiedzy, czytanie wskazanej literatury, pisanie programów 20h

Razem 125h - 5ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)