Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do baz danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt36WDBD-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do baz danych
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Rojek
Prowadzący grup: Izabela Rojek, Krzysztof Tyburek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma podstawową wiedzę w zakresie programowania baz danych w języku SQL i PL/SQL (Oracle)


W2. Ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów baz danych Oracle, obsługi i ich utrzymaniaU1. potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych z wykorzystaniem gotowych baz danych


U2. potrafi posługiwać się językami programowania oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania systemu baz danych Oracle


U3. potrafi zbudować prosty system bazodanowy, wykorzystujący przynajmniej jeden z popularnych systemów zarządzania bazą danych Oracle


U4. ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie baz danych


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Systemy operacyjne, języki programowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Krzysztof Tyburek
Prowadzący grup: Mariola Marciniak, Krzysztof Tyburek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma podstawową wiedzę w zakresie programowania strukturalnego i obiektowego, programowania aplikacji internetowych oraz w zakresie baz danych i sztucznej inteligencji, w tym wiedzę niezbędną do programowania prostych układów sterowania (K_W19)

W2. Ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, w tym wiedzę niezbędną do: -instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do symulacji i projektowania elementów, układów i systemów mechatronicznych oraz zarządzania elementami informatycznymi w tych systemach (K_W20)

U1. Potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich elementów składowych projektowanego układu elektronicznego (K_U19)

U2. Potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących w systemie mechatronicznym (K_U21)

U3. Potrafi zbudować prosty system bazodanowy, wykorzystujący przynajmniej jeden z popularnych systemów zarządzania bazą danych (K_U22)

U4. Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych (K_U29)


Bilans godzin pracy studenta:

30W + 30Lab + 15 studia literaturowe + 10 przygotowanie do laboratorium + 15 przygotowanie do egzaminu+ 15 przygotowanie się do

zaliczenia = 115 godz. pracy = 4 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Systemy operacyjne, języki programowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kopowski, Mariola Marciniak
Prowadzący grup: Jakub Kopowski, Mariola Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma podstawową wiedzę w zakresie programowania strukturalnego i obiektowego, programowania aplikacji internetowych oraz w zakresie baz danych i sztucznej inteligencji, w tym wiedzę niezbędną do programowania prostych układów sterowania (K_W19)

W2. Ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, w tym wiedzę niezbędną do: -instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do symulacji i projektowania elementów, układów i systemów mechatronicznych oraz zarządzania elementami informatycznymi w tych systemach (K_W20)

U1. Potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich elementów składowych projektowanego układu elektronicznego (K_U19)

U2. Potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących w systemie mechatronicznym (K_U21)

U3. Potrafi zbudować prosty system bazodanowy, wykorzystujący przynajmniej jeden z popularnych systemów zarządzania bazą danych (K_U22)

U4. Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych (K_U29)


Bilans godzin pracy studenta:

30W + 30Lab + 15 studia literaturowe + 10 przygotowanie do laboratorium + 15 przygotowanie do egzaminu+ 15 przygotowanie się do

zaliczenia = 115 godz. pracy = 4 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Systemy operacyjne, języki programowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tyburek
Prowadzący grup: Krzysztof Tyburek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tyburek
Prowadzący grup: Krzysztof Tyburek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)