Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paleogeografia i stratygrafia czwartorzędu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G-F36PSCz-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paleogeografia i stratygrafia czwartorzędu
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 student zna podstawy wydzielenia czwartorzędu (i jego jednostek niższej rangi stratygraficznej) na podstawie zróżnicowanych kryteriów.

W02 student potrafi scharakteryzować plejstoceńskie i holoceńskie procesy morfogenetyczne w różnych strefach morfoklimatycznych.

U01 umie omówić zmiany środowiska czwartorzędu na podstawie kryteriów abiotycznych. i biotycznych.

U02 interpretuje główne kierunki zmian paleoklimatycznych w nawiązaniu do chronostratygrafii czwartorzędu

K01 Ma świadomość zmian środowiska przyrodniczego.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Geografia fizyczna, geologia, geomorfologia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 student zna podstawy wydzielenia czwartorzędu (i jego jednostek niższej rangi stratygraficznej) na podstawie zróżnicowanych kryteriów.

W02 student potrafi scharakteryzować plejstoceńskie i holoceńskie procesy morfogenetyczne w różnych strefach morfoklimatycznych.

U01 umie omówić zmiany środowiska czwartorzędu na podstawie kryteriów abiotycznych. i biotycznych.

U02 interpretuje główne kierunki zmian paleoklimatycznych w nawiązaniu do chronostratygrafii czwartorzędu

K01 Ma świadomość zmian środowiska przyrodniczego.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Geografia fizyczna, geologia, geomorfologia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 student zna podstawy wydzielenia czwartorzędu (i jego jednostek niższej rangi stratygraficznej) na podstawie zróżnicowanych kryteriów [K_W01]

W02 student potrafi scharakteryzować plejstoceńskie i holoceńskie procesy morfogenetyczne w różnych strefach morfoklimatycznych [K+W04, K_W05]

U01 umie omówić zmiany środowiska czwartorzędu na podstawie kryteriów abiotycznych. i biotycznych [K_U04, K_U15]

U02 interpretuje główne kierunki zmian paleoklimatycznych w nawiązaniu do chronostratygrafii czwartorzędu [K_U05]

K01 Ma świadomość zmian środowiska przyrodniczego [K_K01]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Geografia fizyczna, geologia, geomorfologia

Bilans pracy studenta:

1. Praca studenta realizowana w kontakcie bezpośrednim z wykładowcą (min. 50%) - 65 godz.

w tym:

- 30 godz. wykład;

- 20 godz. konsultacje związane z problematyką zajeć – konsultacje stacjonarne;

- 15 godz. – konsultacje zdalne na platformie Microsoft Teams lub e-mail;


2. Praca własna studenta bez kontaktu bezpośredniego z wykładowcą (pozostałe do 50%) - 35 godz.

w tym:

- 15 godz. - poszukiwanie literatury

- 20 godz. – przygotowanie i zaliczenie wykładu;

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)