Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziennikarstwo sportowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF36DZS-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziennikarstwo sportowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sajna-Kunowsky
Prowadzący grup: Mariusz Zawodniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Żurowski
Prowadzący grup: Michał Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza o spoleczeństwie.

Podstawowa wiedza historyczna.

Wiedza o sporcie lub co najmniej zainteresowanie najbardziej medialnymi dyscyplinami sportowymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Żurowski
Prowadzący grup: Michał Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K01 (K_K05) - student postępuje zgodnie z zasadami etyki, stawia dobro ucznia, klienta oraz grup społecznych na pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec nich.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza o spoleczeństwie.

Podstawowa wiedza historyczna.

Wiedza o sporcie lub co najmniej zainteresowanie najbardziej medialnymi dyscyplinami sportowymi.

Bilans pracy studenta:

15 godz. konwersatorium + 10 godzin pracy własnej = 25 godzin pracy studenta = 1 ECTS; praca własna studenta obejmuje przygotowanie dwóch prac zaliczeniowych.

Zważywszy specyfikę przedmiotu - inspirowanie studentów do prób pisania tekstów dziennikarskich pod kierunkiem prowadzącego (od dobrania tematyki do zainteresowań i kompetencji, przez wskazywanie braków i błędów na etapie tworzenia pracy, po wnioski z „dzieła skończonego” – wymóg, by „co najmniej połowa punktów była uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego” zostaje z pewnością spełniony.


Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Żurowski
Prowadzący grup: Michał Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)