Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-RC47WZK-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 4, semestr 7, kierunek filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. rosyjski z j. chińskim), SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Duszyński-Karabasz
Prowadzący grup: Henryk Duszyński-Karabasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 (K1A_W09) – student rozpoznaje i sytuuje w kontekście historyczno-kulturowym najważniejsze etapy rozwoju i zjawiska związane z religiami w Rosji
W02 (K1A_W09) - student charakteryzuje wybrane teorie kulturowe odnoszące się do tematyki religii w Rosji

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość języka rosyjskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Duszyński-Karabasz
Prowadzący grup: Henryk Duszyński-Karabasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 (K1A_W09) – student rozpoznaje i sytuuje w kontekście historyczno-kulturowym najważniejsze etapy rozwoju i zjawiska związane z religiami w Rosji

W02 (K1A_W09) - student charakteryzuje wybrane teorie kulturowe odnoszące się do tematyki religii w Rosji

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość języka rosyjskiego

Bilans pracy studenta:

2 pkt ECTS = 50 godzin pracy studenta, z czego:

- 15 godzin to praca kontaktowa (wykład)

- 35 godzin to praca samodzielna, na którą składa się zapoznawanie się z literaturą i przygotowanie do zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Duszyński-Karabasz
Prowadzący grup: Henryk Duszyński-Karabasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 (K1A_W09) – student rozpoznaje i sytuuje w kontekście historyczno-kulturowym najważniejsze etapy rozwoju i zjawiska związane z antropologią gier RPG

W02 (K1A_W09) - student charakteryzuje wybrane teorie kulturowe odnoszące się do tematyki antropologii gier

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość języka rosyjskiego

Bilans pracy studenta:

2 pkt ECTS = 50 godzin pracy studenta, z czego:

- 15 godzin to praca kontaktowa (wykład)

- 35 godzin to praca samodzielna, na którą składa się zapoznawanie się z literaturą i przygotowanie do zaliczenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)