Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka literatury i języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP-N23DLIJP-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka literatury i języka polskiego
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 3, kierunek filologia polska, moduł nauczycielski, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rypel
Prowadzący grup: Agnieszka Rypel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01

omawia założenia nauczania komunikacyjnego, także w zakresie stosowania najnowocześniejszych źródeł i metod nauczania

W02

definiuje i opisuje zasady edukacji polonistycznej na drugim poziomie edukacji oraz współpracę szkoły z innymi instytucjami edukacyjno-kulturotwórczymi; definiuje programowe pojęcia gramatyczne i literaturoznawcze

W03

przedstawia podstawowe informacje z zakresu metodyki nauczania języka polskiego w szkole, w tym zasady etyki zawodu nauczyciela, zasady prowadzenia badań diagnostycznych oraz metodykę nauczania i sposób funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

UMIEJĘTNOŚCI

U01

objaśnia cele i procedury metod nauczania i stosuje je w zależności od omawianych tekstów kultury oraz działów gramatyki w nawiązaniu do wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz nowoczesnych technologii informatycznych

U02

dokonuje ewaluacji programów i podręczników szkolnych, na bazie których opracowuje scenariusz lekcji; opisuje metody nauczania, kwalifikując i dostosowując je do scenariusza lekcji, zależnie od stawianych celów, materiału nauczania oraz możliwości uczniów i prowadzi na jego podstawie lekcję próbną w szkole podstawowej

U03

sprawdza pracę pisemną ucznia, klasyfikuje błędy, pisze recenzję i ocenia

U04

realizuje zadania wynikające z praktyk szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

U01

realizuje zadania wynikające z praktyk szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wiadomości z zakresu historii i teorii literatury polskiej i powszechnej, nauki o języku, pedagogiki, psychologii

zaliczenie zajęć z dydaktyki nauczania języka polskiego w semestrze zimowym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rypel
Prowadzący grup: Agnieszka Rypel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01

omawia założenia nauczania komunikacyjnego, także w zakresie stosowania najnowocześniejszych źródeł i metod nauczania

W02

definiuje i opisuje zasady edukacji polonistycznej na drugim poziomie edukacji oraz współpracę szkoły z innymi instytucjami edukacyjno-kulturotwórczymi; definiuje programowe pojęcia gramatyczne i literaturoznawcze

W03

przedstawia podstawowe informacje z zakresu metodyki nauczania języka polskiego w szkole, w tym zasady etyki zawodu nauczyciela, zasady prowadzenia badań diagnostycznych oraz metodykę nauczania i sposób funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

UMIEJĘTNOŚCI

U01

objaśnia cele i procedury metod nauczania i stosuje je w zależności od omawianych tekstów kultury oraz działów gramatyki w nawiązaniu do wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz nowoczesnych technologii informatycznych

U02

dokonuje ewaluacji programów i podręczników szkolnych, na bazie których opracowuje scenariusz lekcji; opisuje metody nauczania, kwalifikując i dostosowując je do scenariusza lekcji, zależnie od stawianych celów, materiału nauczania oraz możliwości uczniów i prowadzi na jego podstawie lekcję próbną w szkole podstawowej

U03

sprawdza pracę pisemną ucznia, klasyfikuje błędy, pisze recenzję i ocenia

U04

realizuje zadania wynikające z praktyk szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

U01

realizuje zadania wynikające z praktyk szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wiadomości z zakresu historii i teorii literatury polskiej i powszechnej, nauki o języku, pedagogiki, psychologii

zaliczenie zajęć z dydaktyki nauczania języka polskiego w semestrze zimowym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rypel
Prowadzący grup: Agnieszka Rypel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rypel
Prowadzący grup: Agnieszka Rypel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rypel
Prowadzący grup: Agnieszka Rypel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)