Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marka osobista lidera

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-Pt-LS23MOL-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marka osobista lidera
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Rajek-Kwiatek
Prowadzący grup: Martyna Rajek-Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: Student ma wiedzę na temat procesu partycypacji, na podstawie której potrafi skutecznie aktywizować innych.


W02: Potrafi zaprojektować indywidualny plan rozwoju i budowania marki osobistej lidera przy pomocy nowoczesnych narzędzi marketingowych offline i online oraz osobistych kompetencji.


U01: Stosuje wiedzę o podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie doboru odpowiednich zasad i instrumentów komunikowania politycznego.


U02: Student jest przygotowany do pełnienia roli efektywnego lidera, wybiera skuteczne techniki negocjacji oraz metody komunikacji interpersonalnej w negocjacjach.


K01: Student formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym, a także potrafi wskazać strategie ich realizacji, wykorzystując techniki skutecznej motywacji, zarządzania czasem i stresem.


K02: Zna zasady profesjonalnego i etycznego zachowania oraz jest świadomy konieczności ich upowszechniania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Rajek-Kwiatek
Prowadzący grup: Martyna Rajek-Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: Student ma wiedzę na temat procesu partycypacji, na podstawie której potrafi skutecznie aktywizować innych.


W02: Potrafi zaprojektować indywidualny plan rozwoju i budowania marki osobistej lidera przy pomocy nowoczesnych narzędzi marketingowych offline i online oraz osobistych kompetencji.


U01: Stosuje wiedzę o podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie doboru odpowiednich zasad i instrumentów komunikowania politycznego.


U02: Student jest przygotowany do pełnienia roli efektywnego lidera, wybiera skuteczne techniki negocjacji oraz metody komunikacji interpersonalnej w negocjacjach.


K01: Student formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym, a także potrafi wskazać strategie ich realizacji, wykorzystując techniki skutecznej motywacji, zarządzania czasem i stresem.


K02: Zna zasady profesjonalnego i etycznego zachowania oraz jest świadomy konieczności ich upowszechniania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)