Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy polityczne Azji, Afryki i Ameryki Południowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-Pt-M23SPA-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy polityczne Azji, Afryki i Ameryki Południowej
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kapsa
Prowadzący grup: Izabela Kapsa, Piotr Walewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

SPAAAm_W01. Ma wiedzę na temat mechanizmów działania współczesnych systemów politycznych.

SPAAAm_W02. Ma wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i wyzwań stojących przed polityką z perspektywy państw Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

SPAAAm_W03. Posiada wiedzę o relacjach między instytucjami politycznymi (głowa państwa, parlament, rząd) państw Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

SPAAAm_U01. Potrafi wyjaśnić determinanty ewolucji (w tym transformacji ustrojowej) systemów politycznych Azji, Afryki i Am. Płd.

SPAAAm_U02. Rozpoznaje relacje między organizacjami i instytucjami politycznymi (partie polityczne, organy władzy państwowej, grupy nacisku, organizacje wojskowe).

SPAAAm_K01. Jest przygotowany do uczestnictwa w życiu publicznym i otwarty na dyskusję o współczesnych systemach politycznych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Teoria polityki.

Wymagania wstępne: znajomość kategorystyki przedmiotu; wiedza o

podstawowych definicjach i teoriach z zakresu nauki o polityce: system polityczny, system rządów, typologia systemów politycznych, reżim demokratyczny i autorytarny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kapsa
Prowadzący grup: Izabela Kapsa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

SPAAAm_W01. Ma wiedzę na temat mechanizmów działania współczesnych systemów politycznych.

SPAAAm_W02. Ma wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i wyzwań stojących przed polityką z perspektywy państw Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

SPAAAm_W03. Posiada wiedzę o relacjach między instytucjami politycznymi (głowa państwa, parlament, rząd) państw Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

SPAAAm_U01. Potrafi wyjaśnić determinanty ewolucji (w tym transformacji ustrojowej) systemów politycznych Azji, Afryki i Am. Płd.

SPAAAm_U02. Rozpoznaje relacje między organizacjami i instytucjami politycznymi (partie polityczne, organy władzy państwowej, grupy nacisku, organizacje wojskowe).

SPAAAm_K01. Jest przygotowany do uczestnictwa w życiu publicznym i otwarty na dyskusję o współczesnych systemach politycznych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Teoria polityki.

Wymagania wstępne: znajomość kategorystyki przedmiotu; wiedza o

podstawowych definicjach i teoriach z zakresu nauki o polityce: system polityczny, system rządów, typologia systemów politycznych, reżim demokratyczny i autorytarny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)