Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-Pt23SEM-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Malendowicz, Jan Waskan
Prowadzący grup: Paweł Malendowicz, Jan Waskan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01

Potrafi wymienić i opisać perspektywy i podejścia teoretyczne w nauce

W02

Zna podstawowe zapisy dotyczące aktów prawa autorskiego i zasady uczelnianego systemu antyplagiatowego

U01

Potrafi sporządzić pracę magisterską z uwzględnieniem zasad metodologicznych i innych wskazówek promotora

U02

Potrafi w pracy magisterskiej opisać wielość metod i technik badawczych oraz wykorzystać programy komputerowe (Excel) do własnych badań

U03

Potrafi sporządzić kolejne części pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora, wykazując się samodzielnością i własną aktywnością

K01

Potrafi krytycznie oceniać źródła i literaturę wykorzystaną w pracy magisterskiej

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Seminarium magisterskie realizowane w minionym semestrze. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane podczas seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Laska
Prowadzący grup: Artur Laska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01

Potrafi wymienić i opisać perspektywy i podejścia teoretyczne w nauce

W02

Zna podstawowe zapisy dotyczące aktów prawa autorskiego i zasady uczelnianego systemu antyplagiatowego

U01

Potrafi sporządzić pracę magisterską z uwzględnieniem zasad metodologicznych i innych wskazówek promotora

U02

Potrafi w pracy magisterskiej opisać wielość metod i technik badawczych oraz wykorzystać programy komputerowe (Excel) do własnych badań

U03

Potrafi sporządzić kolejne części pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora, wykazując się samodzielnością i własną aktywnością

K01

Potrafi krytycznie oceniać źródła i literaturę wykorzystaną w pracy magisterskiej

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Seminarium magisterskie realizowane w minionym semestrze. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane podczas seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)