Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia historyczno-wojskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ11GHW-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia historyczno-wojskowa
Jednostka: Kolegium I
Grupy: 1 rok, 1 sem., kier. wojskoznawstwo [SP]
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 – zna podstawowe pojęcia z zakresu geografii historycznej, krajobrazu kulturowego i krajobrazu komunikacyjnego (K_W02)

W02 – ma orientacje w problematyce krajobrazu wojskowego i geografii wojennej (K_W05)

W03 – zna podstawowe źródła do badań geograficzno-wojskowych z zakresu kartografii, onomastyki, ikonografii i danych statystycznych (K_W16)


UMIEJĘTNOŚCI

U01 – potrafi wyjaśnić procesy zachodzące w przestrzeni, które prowadzą do konfliktów zbrojnych (K_U09)

U02 – zna podstawowe atlasy i katalogi zawierające materiał kartograficzny i ikonograficzny oraz elementy z wojskowego zasobu geograficznego

U03 – orientuje się w możliwościach pozyskania danych statystycznych (K_U10) kartograficznych oraz ikonografii za zakresu krajobrazu wojskowego i geografii wojennej (K_U16)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 – wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu wiedzy o konfliktach (K_K05)

K02 – na świadomość intedyscyplinarnej i zespołowej pracy w badaniach nad geografią wojenną i krajobrazem wojskowym (K_K09)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólne informacje z zakresu geografii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 - ma wiedzę na temat zmian w poszczególnych okresach w zakresie geografii historycznej i geografii wojskowej (wojennej) (K_W02)

W02 – zna podstawowe pojęcia z zakresu geografii historycznej, krajobrazu kulturowego, krajobrazu komunikacyjnego, geografii wojskowej (wojennej)

(K_W03)

W03 – ma orientacje w problematyce krajobrazu wojskowego i geografii

wojskowej (wojennej) jako dziedzin od siebie ściśle zaleznych (K_W04)


UMIEJĘTNOŚCI

U01 – potrafi przekazywać fakty i formułować poglądy na temat procesów zachodzących w w przestrzeni, które prowadzą do konfliktów zbrojnych (K_U09)

U02 - orientuje się w możliwościach pozyskania róznorodnych danych za zakresu krajobrazu wojskowego i geografii wojskowej (wojennej) (K_U09)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 – wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu wiedzy o konfliktach oraz ma poczucie zmian zachodzących w ustaleniach naukowych (K_K02)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólne informacje z zakresu geografii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA


W01 - ma wiedzę na temat zmian w poszczególnych okresach w zakresie geografii historycznej i geografii wojskowej (wojennej) (K_W02)


W02 – zna podstawowe pojęcia z zakresu geografii historycznej, krajobrazu kulturowego, krajobrazu komunikacyjnego, geografii wojskowej (wojennej) (K_W05)


W03 – ma orientacje w problematyce krajobrazu wojskowego i geografii

wojskowej (wojennej) jako dziedzin od siebie ściśle zależnych (K_W04)


UMIEJĘTNOŚCI


U01 – potrafi przekazywać fakty i formułować poglądy na temat procesów zachodzących w w przestrzeni, które prowadzą do konfliktów zbrojnych (K_U09)


U02 - orientuje się w możliwościach pozyskania różnorodnych danych za zakresu krajobrazu wojskowego i geografii wojskowej (wojennej) (K_U09)KOMPETENCJE SPOŁECZNE


K01 – wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu wiedzy o konfliktach oraz ma poczucie zmian zachodzących w ustaleniach naukowych (K_K02)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw geografii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 - ma wiedzę na temat zmian w poszczególnych okresach w zakresie geografii historycznej i geografii wojskowej (wojennej) (K_W02)

W02 – zna podstawowe pojęcia z zakresu geografii historycznej, krajobrazu kulturowego, krajobrazu komunikacyjnego, geografii wojskowej (wojennej) (K_W05)

W03 – ma orientacje w problematyce krajobrazu wojskowego i geografii

wojskowej (wojennej) jako dziedzin od siebie ściśle zależnych (K_W04)


UMIEJĘTNOŚCI

U01 – potrafi przekazywać fakty i formułować poglądy na temat procesów zachodzących w w przestrzeni, które prowadzą do konfliktów zbrojnych (K_U09)

U02 - orientuje się w możliwościach pozyskania różnorodnych danych za zakresu krajobrazu wojskowego i geografii wojskowej (wojennej) (K_U09)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 – wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu wiedzy o konfliktach oraz ma poczucie zmian zachodzących w ustaleniach naukowych (K_K02)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw geografii

Bilans pracy studenta:

30 godz. wykładu +20 godz. pracy własnej studenta do kolokwium

15 godz. konwersatorium + 10 godz. dostępności ze strony prowadzącego + 25 godz. pracy własnej studenta - przygotowanie się do zajęć (studiowanie literatury, przygotowanie wystąpienia)

= 100 godz. + 4 punktów ETCS


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)