Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka tutoringu kariery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-DZHR24MTK-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka tutoringu kariery
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Tomaszewska
Prowadzący grup: Renata Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student/ka ma elementarną wiedzę dotyczącą metodyki metody tutoringu [K_W08]

W02 - Student/ka ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego w oparciu o metodę tutoringu kariery [K_W18]

W03 - Student/ka posiada podstawową wiedzę z zakresu narzędzi rozwojowych tutoringu [K_W24]

U01 - Student/ka potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk i procesów w obszarze kariery zawodowej; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej (pedagogiki dialogu) i subdyscyplin - pedagogiki pracy i andragogiki [K_U01]

U02 - Student/ka posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z zakłóceniami i sytuacjami trudnymi w tutoringu [K_U07]

U03 - Student/ka potrafi pracować w zespole pełniąc różne role - tutora oraz tutee; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności pozwalające na osiąganie celów i realizację zadań związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań z zakresu metodyki tutoringu [K_U13]

K01 - Student/ka jest przygotowany/a do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania w oparciu o metodę edukacji spersonalizowanej - tutoring [K_K07]

K02 - Student/ka odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w ramach zaprojektowanych na zajęciach tutoriali [K_K08]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wprowadzenie do specjalności

Podstawy zawodoznawstwa

Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego z metodyką

Bilans pracy studenta:

30 godzin laboratoriów i bezpośredniego kontaktu z wykładowcą + 20 godzin pracy własnej Studentki/Studenta = 50 godzin pracy = 2 pkt. ECTS


Bilans pracy Studentki/Studenta obejmuje:

-przygotowanie i aktywny udział w laboratoriach

-udział w procesie tutoringu kariery - pełnienie roli tutora i tutee

-przygotowanie eseju tutorskiego

-nagrania przeprowadzonych tutoriali i ich analiza
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)