Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-DZHR24SP-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia pracy
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sołtysiak
Prowadzący grup: Teresa Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna podstawowe pojęcia i problematykę socjologii pracy w zakresie podstawowym (K_W04)

W02 - rozumie w zakresie podstawowym zależności i procesy występujące w zakładzie pracy (K_W07, K_W25)

W03 - rozumie zasady dobrej współpracy (K_W06, K_U08)

U01 - potrafi zidentyfikować podstawowe patologie pracy (K_U01, K_U08, K_U13)

K01 - ma świadomość etyki zawodowej i jej znaczenia (K_K07)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Socjologia ogólna, Socjologia edukacji

Bilans pracy studenta:

30h wykładu + 10h samodzielne studiowanie literatury + przygotowanie do dwóch debat (po 5h każda) + 5h przygotowanie prac pisemnych zadanych podczas zajęć + 5h przygotowanie do zaliczenia = 60h pracy = 2 punkty ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)