Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-DZHR24TPD-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego z metodyką
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ludwikowska
Prowadzący grup: Anna Latos-Ciechanowska, Katarzyna Ludwikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: Studentka/Student ma podstawową wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, w szczególności związanej z doradztwem

zawodowym [K_W15]

W02: Studentka/Student posiada podstawową wiedzę z zakresu stosowanych form, metod i technik pracy w różnych instytucjach

związanych z doradztwem zawodowym [K_W24]

U01: Studentka/Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz

projektowania działań pedagogicznych w obszarze doradztwa zawodowego [K_U10]

U02: Studentka/Student potrafi dokonywać analizy własnych działań zawodowych i naukowych w obszarze doradztwa zawodowego i

wskazywać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w tych działaniach [K_U14]

U03: Studentka/Student posiada umiejętności w zakresie stosowania form, metod i technik pracy w instytucjach edukacyjnych w obszarze

doradztwa zawodowego [K_U22]

K01: Studentka/Student ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny, dokonuje refleksji na tematy etyczne i

przestrzegania zasad etyki zawodowej [K_K04]

K02: Studentka/Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania [K_K08]

Bilans pracy studenta:

Bilans pracy Studentki/Studenta w toku przedmiotu w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy + semestr letni):

60 godzin wykładów + 30 godzin konwersatoriów + 60 godzin laboratoriów = 150 godzin pracy = 6 pkt. ECTS


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)