Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka w zakresie edukacji i wczesnego wspomagania rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-POW24DWW-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka w zakresie edukacji i wczesnego wspomagania rozwoju
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Trzos
Prowadzący grup: Paweł Trzos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu wychowania i kształcenia w zakresie pracy z małym dzieckiem ((K_W03)

W02 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i normach stosowanych w obszarze edukacji w zakresie opieki nad małym dzieckiem (K_W16)

U01 posiada umiejętności przetwarzania wiedzy, analizowania i argumentowania w zakresie stosowania form, metod i technik pracy w instytucjach edukacyjnych, w szczególności: oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i kulturalnych (K_U22)

K01 jest przygotowany do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w grupach realizujących konkretne działania edukacyjne (w tym opiekuńczo-wychowawcze i kulturalne) w zakresie edukacji i wczesnego wspomagania rozwoju w środowisku społecznym (K_K07)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada wiedzę i umiejętność prowadzenia refleksji w zakresie procesów edukacji, ogólnych ujęć socjologicznych oraz psychologii rozwoju.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Trzos
Prowadzący grup: Monika Lewicka, Paweł Trzos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 ma uporządkowaną wiedzę na temat realizacji wybranych zadań w ramach procesu (samo)kształcenia w zakresie pracy z małym dzieckiem [K_W03]

W02 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i normach (w tym zasadach) stosowanych w obszarze dydaktyki wczesnej edukacji i opieki nad małym dzieckiem [K_W16]

U01 posiada umiejętności przetwarzania, analizowania i argumentowania w zakresie stosowanej wiedzy, form, metod i technik pracy w instytucjach edukacyjnych, w szczególności: oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i kulturalnych [K_U22]

K01 jest przygotowany do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w grupach realizujących konkretne działania edukacyjne (w tym opiekuńczo-wychowawcze i kulturalne) w zakresie edukacji i wczesnego wspomagania rozwoju w środowisku społecznym [K_K07]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada wiedzę i umiejętność prowadzenia refleksji w zakresie procesów edukacji, ogólnych ujęć socjologicznych oraz psychologii rozwoju.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lewicka
Prowadzący grup: Monika Lewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

-W01 ma uporządkowaną wiedzę na temat realizacji wybranych zadań w ramach procesu (samo)kształcenia w zakresie pracy z małym dzieckiem [K_W03]

-W02 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i normach (w tym zasadach) stosowanych w obszarze dydaktyki wczesnej edukacji i opieki nad małym dzieckiem [K_W16]

-U01posiada umiejętności przetwarzania, analizowania i argumentowania w zakresie stosowanej wiedzy, form, metod i technik pracy w instytucjach edukacyjnych, w szczególności: oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i kulturalnych [K_U22]

-K01 jest przygotowany do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w grupach realizujących konkretne działania edukacyjne (w tym opiekuńczo-wychowawcze i kulturalne) w zakresie edukacji i wczesnego wspomagania rozwoju w środowisku społecznym [K_K07]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada wiedzę i umiejętność prowadzenia refleksji w zakresie procesów edukacji, ogólnych ujęć socjologicznych oraz psychologii rozwoju.

Bilans pracy studenta:

30W+15K+55 godzin pracy własnej studenta.

Praca własna studenta obejmuje:

-przygotowanie do zajęć

-samodzielne studiowanie literatury/analiza źródła

-przygotowanie pracy zaliczeniowej

-przygotowanie do egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Trzos
Prowadzący grup: Paweł Trzos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)