Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekty i programy resocjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PR36PIP-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekty i programy resocjalizacyjne
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Latoś, Anna Rutkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Okońska, Anna Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 zna zasady tworzenia programów i projektów resocjalizacyjnych oraz profilaktycznych (K_W06)

W02 wie w jakich instytucjach niezawartych i otwartych wykorzystuje się pracę metodą projektów i programów (K_W08)

W03 rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne zasady tworzenia programów i projektów resocjalizacyjnych (K_W10)

U01 potrafi zaprojektować metodyczne wykorzystanie programu w pracy resocjalizacyjnej lub profilaktyce (K_U20)

U02 potrafi zaprojektować działanie w odniesieniu do zdiagnozowanych celów (K_U22)

U03 potrafi zaplanować współdziałanie różnych osób/instytucji w realizacji zakładanych w projekcie/programie celów (K_U25, K_K06)

K01 refleksyjnie planuje ewaluację zaprojektowanych oddziaływań (K_K11)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

-

Bilans pracy studenta:

2 pkt ECTS = ok. 50 h pracy studenta

30 h laboratorium + 20 godzin pracy własnej (przygotowanie materiału na poszczególne zajęcia, wykonywanie zadań etapowych, praca zaliczeniowa - najważniejsze elementy programu/projektu profilaktycznego/resocjalizacyjnego odnoszącego się do problemu diagnozowanego w pracy dyplomowej)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)