Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka międzypowierzchni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-FZ23FM-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka międzypowierzchni
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szroeder
Prowadzący grup: Paweł Szroeder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W2: posiada wiedzę o najnowszych trendach i odkryciach fizyki międzypowierzchni i powierzchni

W4: zna metody budowy modeli matematycznych stosowanych do opisu zjawisk na powierzchniach, międzypowierzchniach i granicach faz

W7: posiada wiedzę z zakresu technik doświadczalnych i stosowanych w fizyce zjawisk na granicy faz

U4: potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki międzypowierzchni do innych dziedzin nauki i technologii

U8: potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się własny i innych


Bilans godzin pracy studenta:

15W + 30 samodzielne analizowanie omawianych zagadnień + 30 studia literaturowe + 30 przygotowanie się do egzaminu = 105 godz. pracy = 4 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Fizyka ciała stałego, klasyczna i kwantowa fizyka statystyczna, elementarna wiedza w zakresie termodynamiki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)