Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody opracowywania danych eksperymentalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-FZ23MODE-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody opracowywania danych eksperymentalnych
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Paprocki
Prowadzący grup: Kazimierz Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

P_W01: posiada wiedzę z zakresu możliwości niestandardowego wykorzystania typowych metod i narzędzi badawczych stosowanych w fizyce.


P_W02: zna pojęcia statystyczne stosowane do analizy niepewności pomiarowych i wie jak tę analizę przeprowadzić.


P_U01: potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty fizyczne również wspomagane komputerowo.


P_U02: potrafi prawidłowo opisać problem, wybrać optymalną metodę rozwiązania problemu i czytelnie przedstawić to rozwiązanie.


P_U03: potrafi przygotować samodzielnie pracę pisemną będącą opisem problemu i jego rozwiązania.


P_K01: posiada umiejętność pracy w grupie.


P_K02: potrafi zaplanować eksperyment odpowiednio określając cele i potrzebne środki.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa znajomość fizyki ciała stałego oraz metod spektroskopowych stosowanych w fizyce, umiejętność kojarzenia faktów, znajomość zagadnień analizy błędów pomiarowych w stopniu co najmniej średnim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)