Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka i technologia próżni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Fz24FiTP-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka i technologia próżni
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Paprocki
Prowadzący grup: Kazimierz Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W07, K_U01, K_U04, K_U07

• posiada wiedzę obejmującą zagadnienia z zakresu technik próżniowych stosowanych w fizyce (W15)

• zna teoretyczne podstawy budowy i działania aparatury próżniowej stosowanej w czynnościach rutynowych kryminologa (W16)

• potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty fizyczne w warunkach próżniowych (U13)

• potrafi integrować wiedzę i umiejętności z różnych działów fizyki, do innych dziedzin (U04)

• potrafi w przystępny sposób przedstawić wyniki przeprowadzonych badań w formie pisemnej i ustnej (U06)

K_K01, K_K03

• potrafi zaplanować eksperyment odpowiednio określając cele i potrzebne środki (K03)

• zna własne ograniczenia i rozumie potrzebę samokształcenia (K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa znajomość zjawisk fizycznych, podstawy fizyki molekularnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)