Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium kryminalistyczne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Fz24LKrI-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium kryminalistyczne I
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Paprocki
Prowadzący grup: Iwona Ałtyn, Anna Błajet-Kosicka, Kazimierz Paprocki, Ewa Zastempowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01, K_W03, K_W04, K_W09, K_W07, K_U08, K_U01, K_U04, K_U07,

• posiada podstawową wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia metod fizycznych stosowanych w kryminalistyce (W05)

• rozumie specyfikę pracy w laboratorium fizycznym, zna techniki tej pracy oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (W09)

• zna podstawowe pojęcia, definicje i aparaturę stosowaną w badaniach spektroskopowych (W10)

• potrafi mówić o zagadnieniach fizycznych zrozumiałym, potocznym językiem (U14)

• potrafi integrować wiedzę i umiejętności z różnych działów fizyki, szczególnie podczas rozwiązywania kompleksowych problemów praktycznych (U05)

• potrafi w podstawowym zakresie zastosować sprzęt oraz przyrządy laboratoryjne do analizy zebranych śladów materialnych, potrafi zebrać te ślady i dobrać odpowiedni aparat badawczy do ich analizy (U07)

K_K02, K_K03

• potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K06)

• potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K08)

• posiada umiejętność pracy w grupie (K02)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa znajomość z fizyki, umiejętność kojarzenia faktów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)