Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozproszone systemy pomiarowe i wizyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf-SS47RSPW-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozproszone systemy pomiarowe i wizyjne
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, spec: sieci i systemy rozproszone, 4 rok, 7 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaczmarek, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Radosław Drelich, Mariusz Kaczmarek, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Student zna budowę klasycznego i wirtualnego przyrządu pomiarowego wspomaganego komputerem,

W2. Zna podstawy teoretyczne akwizycji, przetwarzania sygnałów i obrazów cyfrowych,

W3. Ma elementarną wiedzę na temat budowy i funkcji rozproszonych systemów pomiarowych,

U1.Student potrafi wyjaśnić rolę poszczególnych składników systemów pomiarowych wspomaganych komputerem,

U2.Potrafi dokonać akwizycji danych pomiarowych, zaimplementować prosty algorytm przetwarzania sygnału (filtrowania, analizy częstotliwościowej itp.),

U3. Potrafi zaimplementować algorytm prostej segmentacji obrazu, pomiaru wielkości geometrycznych obiektów i ich kształtu, rozpoznawania obrazów,

U4. Umie zaprojektować prosty rozproszony system pomiarowy,

K1.Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera-informatyka, w tym jej wpływ na środowisko.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przygotowanie w zakresie podstaw elektroniki, architektury komputerów, algebry i analizy matematycznej, przetwarzania sygnałów cyfrowych. Ponadto przyjmuje się, że student posiada praktyczną umiejętność programowania w środowisku MATLAB lub innym języku programowania wysokiego poziomu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaczmarek, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Radosław Drelich, Mariusz Kaczmarek, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Student zna budowę klasycznego i wirtualnego przyrządu pomiarowego wspomaganego komputerem (K_W04),

W2. Zna podstawy teoretyczne akwizycji, przetwarzania sygnałów i obrazów cyfrowych (K_W07),

W3. Ma elementarną wiedzę na temat budowy i funkcji rozproszonych systemów pomiarowych (KW_05),

U1.Student potrafi wyjaśnić rolę poszczególnych składników systemów pomiarowych wspomaganych komputerem (K_U08),

U2.Potrafi dokonać akwizycji danych pomiarowych, zaimplementować prosty algorytm przetwarzania sygnału (K_U08),

U3. Potrafi zaimplementować algorytm prostej segmentacji obrazu, pomiaru wielkości geometrycznych obiektów i ich kształtu, rozpoznawania obrazów (K_U09),

U4. Umie zaprojektować prosty rozproszony system pomiarowy (K_U01),

K1.Student ma świadomość roli rozwoju rozproszonych systemów pomiarowych w technice i środowisku (K_K02).


BILANS GODZIN: 15w +45lab + 30 przygotowanie do ćwiczeń lab. +20 przygotowanie sprawozdań + 30 przygotowanie do zaliczenia wykładów = 140 godz. = 5 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przygotowanie w zakresie podstaw elektroniki, architektury komputerów, algebry i analizy matematycznej, przetwarzania sygnałów cyfrowych. Ponadto przyjmuje się, że student posiada praktyczną umiejętność programowania w środowisku MATLAB lub innym języku programowania wysokiego poziomu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaczmarek, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Radosław Drelich, Mariusz Kaczmarek, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Student zna budowę klasycznego i wirtualnego przyrządu pomiarowego wspomaganego komputerem (K_W04),

W2. Zna podstawy teoretyczne akwizycji, przetwarzania sygnałów i obrazów cyfrowych (K_W07),

W3. Ma elementarną wiedzę na temat budowy i funkcji rozproszonych systemów pomiarowych (KW_05),

U1.Student potrafi wyjaśnić rolę poszczególnych składników systemów pomiarowych wspomaganych komputerem (K_U08),

U2.Potrafi dokonać akwizycji danych pomiarowych, zaimplementować prosty algorytm przetwarzania sygnału (K_U08),

U3. Potrafi zaimplementować algorytm prostej segmentacji obrazu, pomiaru wielkości geometrycznych obiektów i ich kształtu, rozpoznawania obrazów (K_U09),

U4. Umie zaprojektować prosty rozproszony system pomiarowy (K_U01),

K1.Student ma świadomość roli rozwoju rozproszonych systemów pomiarowych w technice i środowisku (K_K02).


BILANS GODZIN: 15w +45lab + 30 przygotowanie do ćwiczeń lab. +20 przygotowanie sprawozdań + 30 przygotowanie do zaliczenia wykładów = 140 godz. = 5 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przygotowanie w zakresie podstaw elektroniki, architektury komputerów, algebry i analizy matematycznej, przetwarzania sygnałów cyfrowych. Ponadto przyjmuje się, że student posiada praktyczną umiejętność programowania w środowisku MATLAB lub innym języku programowania wysokiego poziomu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaczmarek, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Radosław Drelich, Mariusz Kaczmarek, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaczmarek, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Radosław Drelich, Mariusz Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)