Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wizualizacja i monitorowanie procesów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf-TS47WiMP-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wizualizacja i monitorowanie procesów
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, spec: syst. inf. w technice i środowisku, 4 rok, 7 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaczmarek, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Mariusz Kaczmarek, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Student ma podstawową wiedzę na temat akwizycji i sposobów wizualizacji danych.

W2. Zna wybrane narzędzia oraz metody tworzenia interfejsów graficznych. W3. Zna strukturę i przykłady systemów monitorowania wspomaganych komputerowo.

U1. Student potrafi dobrać i wykonać wizualizację elementarnych zależności 2D i 3D.

U2. Potrafi zaprojektować i wykonać średnio zaawansowany interfejs graficzny.

U3. Potrafi zaprojektować prosty system monitorowania.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania; elementarna wiedza na temat układów pomiarowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaczmarek, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Mariusz Kaczmarek, Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Student ma podstawową wiedzę na temat akwizycji i sposobów wizualizacji danych (K_W07).

W2. Zna strukturę i przykłady systemów monitorowania wspomaganych komputerowo (K_W07).


U1. Student potrafi dobrać i wykonać wizualizację elementarnych zależności 2D i 3D (K_U09).

U2. Potrafi zaprojektować i wykonać średnio zaawansowany interfejs graficzny (K_U02, K_U05, K_U09, K_U29).

U3. Potrafi zaprojektować prosty system monitorowania (K_U10,K_U29).

K1. Student uświadamia sobie wpływ inżyniera-informatyka na życie ludzi, gospodarkę, środowisko i inne obszary aktywności (K_K02).


BILANS GODZIN: 15w + 30Lab + 45 wykonanie projektów + 20 przygotowanie do zaliczenia wykładów =110 godzin = 4 pkt ECTSPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania; elementarna wiedza na temat układów pomiarowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaczmarek, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Mariusz Kaczmarek, Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Student ma podstawową wiedzę na temat akwizycji i sposobów wizualizacji danych (K_W07).

W2. Zna strukturę i przykłady systemów monitorowania wspomaganych komputerowo (K_W07).


U1. Student potrafi dobrać i wykonać wizualizację elementarnych zależności 2D i 3D (K_U09).

U2. Potrafi zaprojektować i wykonać średnio zaawansowany interfejs graficzny (K_U02, K_U05, K_U09, K_U29).

U3. Potrafi zaprojektować prosty system monitorowania (K_U10,K_U29).

K1. Student uświadamia sobie wpływ inżyniera-informatyka na życie ludzi, gospodarkę, środowisko i inne obszary aktywności (K_K02).


BILANS GODZIN: 15w + 30Lab + 45 wykonanie projektów + 20 przygotowanie do zaliczenia wykładów =110 godzin = 4 pkt ECTSPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania; elementarna wiedza na temat układów pomiarowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaczmarek, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Mariusz Kaczmarek, Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Student ma podstawową wiedzę na temat akwizycji i sposobów wizualizacji danych (K_W07).

W2. Zna strukturę i przykłady systemów monitorowania wspomaganych komputerowo (K_W07).


U1. Student potrafi dobrać i wykonać wizualizację elementarnych zależności 2D i 3D (K_U09).

U2. Potrafi zaprojektować i wykonać średnio zaawansowany interfejs graficzny (K_U02, K_U05, K_U09, K_U29).

U3. Potrafi zaprojektować prosty system monitorowania (K_U10,K_U29).

K1. Student uświadamia sobie wpływ inżyniera-informatyka na życie ludzi, gospodarkę, środowisko i inne obszary aktywności (K_K02).


BILANS GODZIN: 15w + 30Lab + 45 wykonanie projektów + 20 przygotowanie do zaliczenia wykładów =110 godzin = 4 pkt ECTSPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania; elementarna wiedza na temat układów pomiarowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaczmarek, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Mariusz Kaczmarek, Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)