Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura systemów komputerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf11ASK-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architektura systemów komputerowych
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Janusz Łukowski
Prowadzący grup: Radosław Drelich, Janusz Łukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04

Ma elementarną wiedzę w zakresie elektroniki, potrzebną do zrozumienia techniki cyfrowej i zasad funkcjonowania współczesnych komputerów

W1. Zna podstawowe zasady konstrukcji cyfrowych, logicznych układów kombinacyjnych.

W2. Zna podstawowe układy techniki cyfrowej występujące w systemach komputerowych.


K_W06

Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności obliczeniowej, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych

W3. Zna binarne reprezentacje informacji oraz strukturę kodów rozkazowych.

W4. Zna strukturę procesora rodziny x86 w

oparciu o funkcjonalny model wymiany

i przetwarzania informacji binarnej.

W5. Zna funkcjonalny model współdziałania

elementów składowych systemu

komputerowego.

K_W10

Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, budowy systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych W.6 Zna zasady konstrukcji kodów

rozkazowych i rozumie ich strukturę,

zna zasady konstruowania adresów

logicznych i fizycznych, zna podział

pamięci DRAM.

K_U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

U1. Potrafi dokonywać obliczeń reprezentacji liczb w dowolnych systemach kodowania pozycyjnego oraz wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych i logicznych na tych reprezentacjach.

K_U07

Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki

U2. Potrafi pisać proste programy na poziomie asemblera z użyciem operacji logicznych i algebraicznych.

U3. Zna strukturę BIOS-a i potrafi wykorzystywać programy przerwań systemowych do tworzenia niskopoziomowych programów.

U4. Potrafi analizować strukturę systemu komputerowego na podstawie analizy struktury kodów rozkazowych.

U5. Potrafi dokonywać podstawowych operacji dyskowych i na pamięci DRAM.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Maciej Piechowiak
Prowadzący grup: Wojciech Dobrosielski, Janusz Łukowski, Maciej Piechowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma elementarną wiedzę w zakresie elektroniki, potrzebną do zrozumienia techniki cyfrowej i architektury współczesnych systemów komputerowych

(K_W04).


W2. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności obliczeniowej, działania mikrokontrolera i mikroprocesora na poziomie kodu maszynowego oraz architektury systemów komputerowych (K_W06).


W3. Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu budowy układów kombinacyjnych i sekwencyjnych, budowy mikroprocesora, programowania w assemblerze, architektury systemów komputerowych (K_W10).


U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, not katalogowych i dokumentacji mikroprocesorów i mikrokontrolerów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie (K_U01).


U2. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu prostych algorytmów na poziomie asemblera z użyciem operacji logicznych i algebraicznych (K_U07).


Bilans godzin pracy studenta:

15W + 30L + 21 studia literaturowe + 25 przygotowanie do laboratorium + 25 przygotowanie do egzaminu + 24 przygotowanie się do zaliczenia = 140 godz. pracy = 5 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Janusz Łukowski
Prowadzący grup: Janusz Łukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma elementarną wiedzę w zakresie elektroniki, potrzebną do zrozumienia techniki cyfrowej i architektury współczesnych systemów komputerowych

(K_W04).


W2. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności obliczeniowej, działania mikrokontrolera i mikroprocesora na poziomie kodu maszynowego oraz architektury systemów komputerowych (K_W06).


W3. Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu budowy układów kombinacyjnych i sekwencyjnych, budowy mikroprocesora, programowania w assemblerze, architektury systemów komputerowych (K_W10).


U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, not katalogowych i dokumentacji mikroprocesorów i mikrokontrolerów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie (K_U01).


U2. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu prostych algorytmów na poziomie asemblera z użyciem operacji logicznych i algebraicznych (K_U07).


Bilans godzin pracy studenta:

15W + 30L + 21 studia literaturowe + 25 przygotowanie do laboratorium + 25 przygotowanie do egzaminu + 24 przygotowanie się do zaliczenia = 140 godz. pracy = 5 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Janusz Łukowski
Prowadzący grup: Krzysztof Galas, Janusz Łukowski, Belco Sangho
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma elementarną wiedzę w zakresie elektroniki, potrzebną do zrozumienia techniki cyfrowej i architektury współczesnych systemów komputerowych

(K_W04).


W2. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności obliczeniowej, działania mikrokontrolera i mikroprocesora na poziomie kodu maszynowego oraz architektury systemów komputerowych (K_W06).


W3. Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu budowy układów kombinacyjnych i sekwencyjnych, budowy mikroprocesora, programowania w assemblerze, architektury systemów komputerowych (K_W10).


U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, not katalogowych i dokumentacji mikroprocesorów i mikrokontrolerów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie (K_U01).


U2. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu prostych algorytmów na poziomie asemblera z użyciem operacji logicznych i algebraicznych (K_U07).


Bilans godzin pracy studenta:

15W + 30L + 21 studia literaturowe + 25 przygotowanie do laboratorium + 25 przygotowanie do egzaminu + 24 przygotowanie się do zaliczenia = 140 godz. pracy = 5 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Janusz Łukowski
Prowadzący grup: Krzysztof Galas, Janusz Łukowski, Belco Sangho
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)