Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf23MN-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, moduł: programowanie aplikacji biznesowych, 2 rok, 3 semestr, SP
Informatyka, moduł: sieci i systemy rozproszone, 2 rok, 3 semestr, SP
Informatyka, moduł: syst. inf. w technice i środowisku, 2 rok, 3 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Ihor Turchyn
Prowadzący grup: Marcin Kowalewski, Joanna Nowak, Ihor Turchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

- zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia

- zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce

Umiejętności:

- rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych

- potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych

- umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programówPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Kurs języków programowania (programowanie w dowolnym języku programowania, preferowane: C++, Python).

Podstawy teorii liczb, analizy matematycznej i algebry liniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Ihor Turchyn
Prowadzący grup: Marcin Kowalewski, Joanna Nowak, Ihor Turchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1 zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia (K_W01)

W2 zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce (K_W01)

Umiejętności:

U1 rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych (K_U01, K_U07, K_U09)

U2 potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych (K_U01, K_U07, K_U09)

U3 umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów (K_U01, K_U07, K_U09)

Bilans godzin pracy studenta:

30W + 30Lab + 60 wykonanie programu na zaliczenie + 20 przygotowanie się do zaliczenia = 140 godz. pracy = 5 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Kurs języków programowania (programowanie w dowolnym języku programowania, preferowane: C++, Python).

Podstawy teorii liczb, analizy matematycznej i algebry liniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Mariola Marciniak, Ihor Turchyn
Prowadzący grup: Mariola Marciniak, Joanna Nowak, Ihor Turchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Mariola Marciniak
Prowadzący grup: Mariola Marciniak, Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1 zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia (K_W01)

W2 zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce (K_W01)

Umiejętności:

U1 rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych (K_U01, K_U07, K_U09)

U2 potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych (K_U01, K_U07, K_U09)

U3 umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów (K_U01, K_U07, K_U09)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Kurs języków programowania (programowanie w dowolnym języku programowania, preferowane: C++).

Podstawy teorii liczb, analizy matematycznej i algebry liniowej.

Bilans pracy studenta:

Bilans godzin pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład+ćwoczenia) 60h

Konsultacje 5h

zadania domowe (opracowywanie zadanego materiału, implementacje wskazanych algorytmów) 20h

przygotowanie do zaliczenia ćwiczen (kolokwium) 15h

przygotowanie do zaliczenia testu teoretycznego 15h

samodzielne pogłebianie wiedzy, czytanie wskazanej literatury, pisanie programów 20h


135h -5ECTS

Razem 125h - 5ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Mariola Marciniak
Prowadzący grup: Mariola Marciniak, Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)