Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy inżynierii oprogramowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf23PIO-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy inżynierii oprogramowania
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, moduł: programowanie aplikacji biznesowych, 2 rok, 3 semestr, SP
Informatyka, moduł: sieci i systemy rozproszone, 2 rok, 3 semestr, SP
Informatyka, moduł: syst. inf. w technice i środowisku, 2 rok, 3 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Dorożyński, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Janusz Dorożyński, Piotr Kotlarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W12 Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu sztucznej inteligencji, baz danych oraz inżynierii oprogramowania


K_U02 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów

K_U12 Potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML)

K_U20 Ma umiejętność systematycznego przeprowadzania testów funkcjonalnych

K_U21 Ma umiejętność efektywnego uczestniczenia w inspekcji oprogramowania

K_U23 Ma umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z najbardziej popularnych systemów zarządzania wersjami

K_U25 Potrafi poprawnie użyć przynajmniej jedną metodę szacowania pracochłonności wytwarzania oprogramowania


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Dorożyński, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Janusz Dorożyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W12 Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu sztucznej inteligencji, baz danych oraz inżynierii oprogramowania


K_U02 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów

K_U12 Potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML)

K_U20 Ma umiejętność systematycznego przeprowadzania testów funkcjonalnych

K_U21 Ma umiejętność efektywnego uczestniczenia w inspekcji oprogramowania

K_U23 Ma umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z najbardziej popularnych systemów zarządzania wersjami

K_U25 Potrafi poprawnie użyć przynajmniej jedną metodę szacowania pracochłonności wytwarzania oprogramowaniaW1. Zna podstawowe pojęcia z zakresu cyklu życia systemów informatycznych (K_W12).

W2. Orientuje się w problematyce informatycznych metod strukturalnych i obiektowych (K_W12).

W3. Posiada wiadomości nt. testowania i inspekcji oprogramowania oraz systemów zarządzania wersjami oprogramowania (K_W12, K_U20, K_U21, K_U23).

W4. Wie jakie są metody szacowania pracochłonności wytwarzania oprogramowania (K_W12).


U1. Potrafi zaplanować pracę indywidualną (K_U02).

U2. Potrafi korzystać z dedykowanych specjalistycznych narzędzi do modelowania systemów informatycznych (np. Software Ideas Modeler, Enterpise Architect) (K_U12.

U3. Ma umiejętność tworzenia wybranych diagramów modelowania obiektowego (np. zgodnie z koncepcja UML) (K_U12)Bilans godzin pracy studenta:

15W + 15Lab + 15 studia literaturowe + 20 przygotowanie do laboratorium + 20 przygotowanie do egzaminu + 20 przygotowanie się do

zaliczenia = 100 godz. pracy -> 4 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Piotr Kotlarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W12 Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu sztucznej inteligencji, baz danych oraz inżynierii oprogramowania


K_U02 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów

K_U12 Potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML)

K_U20 Ma umiejętność systematycznego przeprowadzania testów funkcjonalnych

K_U21 Ma umiejętność efektywnego uczestniczenia w inspekcji oprogramowania

K_U23 Ma umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z najbardziej popularnych systemów zarządzania wersjami

K_U25 Potrafi poprawnie użyć przynajmniej jedną metodę szacowania pracochłonności wytwarzania oprogramowaniaW1. Zna podstawowe pojęcia z zakresu cyklu życia systemów informatycznych (K_W12).

W2. Orientuje się w problematyce informatycznych metod strukturalnych i obiektowych (K_W12).

W3. Posiada wiadomości nt. testowania i inspekcji oprogramowania oraz systemów zarządzania wersjami oprogramowania (K_W12, K_U20, K_U21, K_U23).

W4. Wie jakie są metody szacowania pracochłonności wytwarzania oprogramowania (K_W12).


U1. Potrafi zaplanować pracę indywidualną (K_U02).

U2. Potrafi korzystać z dedykowanych specjalistycznych narzędzi do modelowania systemów informatycznych (np. Software Ideas Modeler, Enterpise Architect) (K_U12.

U3. Ma umiejętność tworzenia wybranych diagramów modelowania obiektowego (np. zgodnie z koncepcja UML) (K_U12)Bilans godzin pracy studenta:

15W + 15Lab + 15 studia literaturowe + 20 przygotowanie do laboratorium + 20 przygotowanie do egzaminu + 20 przygotowanie się do

zaliczenia = 100 godz. pracy -> 4 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Piotr Kotlarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Piotr Kotlarz, Olga Małolepsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)