Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf23SK-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, moduł: programowanie aplikacji biznesowych, 2 rok, 3 semestr, SP
Informatyka, moduł: sieci i systemy rozproszone, 2 rok, 3 semestr, SP
Informatyka, moduł: syst. inf. w technice i środowisku, 2 rok, 3 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Piotr Żmudziński
Prowadzący grup: Łukasz Apiecionek, Piotr Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Apiecionek, Piotr Kotlarz, Piotr Żmudziński
Prowadzący grup: Łukasz Apiecionek, Wojciech Dobrosielski, Piotr Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 Ma elementarną wiedzę w zakresie telekomunikacji potrzebną do zrozumienia zasad działania współczesnych sieci teleinformatycznych, ich budowy oraz metod transmisji danych. [K_W05]


W2 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów niezbędną do zrozumienia działania sieci Ethernet, sieci IP. Zna i potrafi szczegółowo omówić metodologię podziału mechanizmów sieciowych według modeli OSI/ISO oraz TCP/IP. Rozumie działanie protokołów TCP i UDP. [K_W06]


W3 Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia niezbędne do zarządzania adresami w sieci, konfiguracji prostych sieci komputerowych oraz konfiguracji urządzeń sieciowych. [K_W10]


U1 Potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w celu przeprowadzenia konfiguracji urządzeń sieciowych. Potrafi wyciągnąć wnioski i omówić w zrozumiały sposób przeprowadzone ćwiczenie. [K_U01]


U2 Ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych przy uwzględnieniu adresacji IPv4. Potrafi przeprowadzić podstawową konfigurację urządzeń sieciowych oraz zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym dostępem lokalnym o zdalnym. [K_U15]


U3 Potrafi czytać i analizować dokumentację konfiguracji urządzeń sieciowych. [K_U28]


Bilans godzin pracy studenta:

30W + 30Lab + 20 studia literaturowe + 20 przygotowanie do laboratorium + 20 przygotowanie do egzaminu+ 20 przygotowanie się do

zaliczenia = 140 godz. pracy = 5 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Apiecionek, Piotr Kotlarz, Piotr Żmudziński
Prowadzący grup: Łukasz Apiecionek, Wojciech Dobrosielski, Piotr Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 Ma elementarną wiedzę w zakresie telekomunikacji potrzebną do zrozumienia zasad działania współczesnych sieci teleinformatycznych, ich budowy oraz metod transmisji danych. [K_W05]


W2 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów niezbędną do zrozumienia działania sieci Ethernet, sieci IP. Zna i potrafi szczegółowo omówić metodologię podziału mechanizmów sieciowych według modeli OSI/ISO oraz TCP/IP. Rozumie działanie protokołów TCP i UDP. [K_W06]


W3 Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia niezbędne do zarządzania adresami w sieci, konfiguracji prostych sieci komputerowych oraz konfiguracji urządzeń sieciowych. [K_W10]


U1 Potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w celu przeprowadzenia konfiguracji urządzeń sieciowych. Potrafi wyciągnąć wnioski i omówić w zrozumiały sposób przeprowadzone ćwiczenie. [K_U01]


U2 Ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych przy uwzględnieniu adresacji IPv4. Potrafi przeprowadzić podstawową konfigurację urządzeń sieciowych oraz zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym dostępem lokalnym o zdalnym. [K_U15]


U3 Potrafi czytać i analizować dokumentację konfiguracji urządzeń sieciowych. [K_U28]


Bilans godzin pracy studenta:

30W + 30Lab + 20 studia literaturowe + 20 przygotowanie do laboratorium + 20 przygotowanie do egzaminu+ 20 przygotowanie się do

zaliczenia = 140 godz. pracy = 5 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Piotr Żmudziński
Prowadzący grup: Wojciech Dobrosielski, Piotr Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Piotr Żmudziński
Prowadzący grup: Wojciech Dobrosielski, Piotr Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)