Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przetwarzanie obrazów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf47PO-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie obrazów
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, spec: programowanie aplikacji biznesowych, 4 rok, 7 semestr, SP
Informatyka, spec: sieci i systemy rozproszone, 4 rok, 7 semestr, SP
Informatyka, spec: syst. inf. w technice i środowisku, 4 rok, 7 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Michał Pakuła
Prowadzący grup: Sebastian Kula, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna podstawy teoretyczne akwizycji i prze-twarzania sygnałów i obrazów cyfrowych.

W2. Zna podstawowe metody morfologiczne w przetwarzania obrazów takie jak detekcja kra-wędzi i śledzenie linii.

W3. Zna statystyczne metody analizy i opisu tekstur.


U1. Student potrafi dokonać segmentacji obrazu pomiaru obiektów i ich kształtu.

U2. Potrafi zaimplementować algorytm proste-go filtrowania obrazu za pomocą filtrów liniowych i nieliniowych.

U3. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy Programowania, Analiza Matematyczna, Matematyka Dyskretna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Michał Pakuła
Prowadzący grup: Sebastian Kula, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna podstawy teoretyczne akwizycji i prze-twarzania sygnałów i obrazów cyfrowych, oraz rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, w tym zakresie (K_W011, K_K01)

W2. Zna podstawowe metody morfologiczne w przetwarzania obrazów takie jak detekcja kra-wędzi i śledzenie linii.(K_W011)

W3. Zna statystyczne metody analizy i opisu tekstur.(K_W011)


U1. Student potrafi dokonać segmentacji obrazu pomiaru obiektów i ich kształtu.(K_U01, K_U08)

U2. Potrafi zaimplementować algorytm proste-go filtrowania obrazu za pomocą filtrów liniowych i nieliniowych.(K_U01, K_U08)

U3. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_U01, K_U08)


Bilans godzin pracy studenta:

15W + 15Lab + 15 studia literaturowe + 15 przygotowanie do laboratorium + 15 przygotowanie do egzaminu+ 15 przygotowanie się do

zaliczenia = 90 godz. pracy = 3 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy Programowania, Analiza Matematyczna, Matematyka Dyskretna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Michał Pakuła
Prowadzący grup: Sebastian Kula, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna podstawy teoretyczne akwizycji i prze-twarzania sygnałów i obrazów cyfrowych, oraz rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, w tym zakresie (K_W011, K_K01)

W2. Zna podstawowe metody morfologiczne w przetwarzania obrazów takie jak detekcja kra-wędzi i śledzenie linii.(K_W011)

W3. Zna statystyczne metody analizy i opisu tekstur.(K_W011)


U1. Student potrafi dokonać segmentacji obrazu pomiaru obiektów i ich kształtu.(K_U01, K_U08)

U2. Potrafi zaimplementować algorytm proste-go filtrowania obrazu za pomocą filtrów liniowych i nieliniowych.(K_U01, K_U08)

U3. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_U01, K_U08)


Bilans godzin pracy studenta:

15W + 15Lab + 15 studia literaturowe + 15 przygotowanie do laboratorium + 15 przygotowanie do egzaminu+ 15 przygotowanie się do

zaliczenia = 90 godz. pracy = 3 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy Programowania, Analiza Matematyczna, Matematyka Dyskretna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Michał Pakuła
Prowadzący grup: Sebastian Kula, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Michał Pakuła
Prowadzący grup: Sebastian Kula, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)