Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf47SD-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, spec: programowanie aplikacji biznesowych, 4 rok, 7 semestr, SP
Informatyka, spec: sieci i systemy rozproszone, 4 rok, 7 semestr, SP
Informatyka, spec: syst. inf. w technice i środowisku, 4 rok, 7 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya, Mariusz Kaczmarek, Piotr Kotlarz, Zbyszko Królikowski, Dariusz Mikołajewski, Mykola Nedashkovskyy
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya, Mariusz Kaczmarek, Zbyszko Królikowski, Dariusz Mikołajewski, Mykola Nedashkovskyy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya, Jacek Czerniak, Piotr Kotlarz, Zbyszko Królikowski, Mykola Nedashkovskyy
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya, Jacek Czerniak, Zbyszko Królikowski, Mykola Nedashkovskyy
Strona przedmiotu: http://www.jczerniak.ukw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma podstawową wiedzę nt. patentów, ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz ustawy O ochronie danych osobowych w zakresie realizacji prac inżynierskich (K_W15)

U1. Dla projektu IT o rozmiarze pracy inżynierskiej potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. (K_U02)

U2. Potrafi zrealizować i przedstawić prezentację projektu inżynierskiego (K_U03)

U3. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania, także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. (K_U04)

U4. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie kompetencji inżynierskich (K_U06)

U5. Potrafi szacować czasochłonność realizacji całego i poszczególnych etapów projektów inżynierskiego. (K_U25)


Bilans godzin pracy studenta:

15Lab + 40 wykonanie programu na zaliczenie + 15 przygotowanie się do zaliczenia = 70 godz. pracy = 2 ECTSPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

tok studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Apiecionek, Janusz Dorożyński, Piotr Kotlarz, Sebastian Kula, Dariusz Mikołajewski
Prowadzący grup: Łukasz Apiecionek, Janusz Dorożyński, Sebastian Kula, Dariusz Mikołajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbyszko Królikowski, Maciej Piechowiak, Grzegorz Śmigielski, Krzysztof Tyburek
Prowadzący grup: Zbyszko Królikowski, Maciej Piechowiak, Piotr Prokopowicz, Grzegorz Śmigielski, Krzysztof Tyburek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Apiecionek, Jacek Czerniak, Katarzyna Kazimierska-Drobny, Piotr Kotlarz, Izabela Rojek
Prowadzący grup: Łukasz Apiecionek, Jacek Czerniak, Katarzyna Kazimierska-Drobny, Piotr Kotlarz, Izabela Rojek
Strona przedmiotu: http://www.jczerniak.ukw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma podstawową wiedzę nt. patentów, ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz ustawy O ochronie danych osobowych w zakresie realizacji prac inżynierskich (K_W15)

U1. Dla projektu IT o rozmiarze pracy inżynierskiej potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. (K_U02)

U2. Potrafi zrealizować i przedstawić prezentację projektu inżynierskiego (K_U03)

U3. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania, także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. (K_U04)

U4. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie kompetencji inżynierskich (K_U06)

U5. Potrafi szacować czasochłonność realizacji całego i poszczególnych etapów projektów inżynierskiego. (K_U25)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

tok studiów

Bilans pracy studenta:

Bilans godzin pracy studenta:

15Lab + 40 wykonanie programu na zaliczenie + 15 przygotowanie się do zaliczenia = 70 godz. pracy = 2 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)