Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek papierów wartościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Ek-FR35RP-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek papierów wartościowych
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Smoter
Prowadzący grup: Karol Smoter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: zna zasady funkcjonowania państwa w odniesieniu do ustaleń teorii makroekonomii i polityki gospodarczej (K_W02)

W2: posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, instytucji publicznych i finansowych (K_W02, K_W10)

U1: potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce (K_U01)

U2: potrafi ocenić i interpretować sytuację społeczno-gospodarczą (K_U01, K_U02)

K1: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (K_K01)

K2: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę ekonomiczną w działaniach związanych z życiem gospodarczym (K_K07)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy prawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Borsuk
Prowadzący grup: Marcin Borsuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: zna zasady funkcjonowania państwa w odniesieniu do ustaleń teorii makroekonomii i polityki gospodarczej (K_W02)

W2: posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, instytucji publicznych i finansowych (K_W02, K_W10)

U1: potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce (K_U01)

U2: potrafi ocenić i interpretować sytuację społeczno-gospodarczą (K_U01, K_U02)

K1: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (K_K01)

K2: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę ekonomiczną w działaniach związanych z życiem gospodarczym (K_K07)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy prawa, makroekonomia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)