Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie regionalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Ek-FR35ZR-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie regionalne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Chruściel
Prowadzący grup: Miłosz Chruściel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 posiada podstawową wiedzę w kwestiach zarządzania regionalnego i konkurencyjności regionu. (K_W10)

U01 potrafi wykorzystać wiedzę do procesów ekonomicznych właściwych dla zarządzania regionalnego i rozwoju regionów. (K_U05)

K01 posiada zdolność w procesie komunikacji i zarządzania w grupie. Wie jak zastosować zdobytą wiedzę w procesie współpracy miedzy podmiotami biorącymi udział w zarządzaniu regionalnym.(K_K03)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Antoszak
Prowadzący grup: Paweł Antoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 posiada podstawową wiedzę w kwestiach zarządzania regionalnego i konkurencyjności regionu. (K_W10)

U01 potrafi wykorzystać wiedzę do procesów ekonomicznych właściwych dla zarządzania regionalnego i rozwoju regionów. (K_U05)

K01 posiada zdolność w procesie komunikacji i zarządzania w grupie. Wie jak zastosować zdobytą wiedzę w procesie współpracy miedzy podmiotami biorącymi udział w zarządzaniu regionalnym.(K_K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)