Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Astronomiczne podstawy geografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G11APG-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Astronomiczne podstawy geografii
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Geografia, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Weselak
Prowadzący grup: Tomasz Weselak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty modułowe

Wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia i terminy właściwe dla studiowanego kierunku studiów (W01)


Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach zagadnień geografii i pokrewnych nauk przyrodniczych w tym Astronomii (W02)


Student posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz jej powiązań z astronomią (W03)


Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie (W04)


Student posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w przyrodzie i skutków ich występowania (W05)


Umiejętności:

Student posiada umiejętność samodzielnego uczenia się w sposób ukierunkowany w zakresie geografii i Astronomii (U15)


Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w tym rachunkowych (K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka i fizyka na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Weselak
Prowadzący grup: Tomasz Weselak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty modułowe

Wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia i terminy właściwe dla studiowanego kierunku studiów (W01)


Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach zagadnień geografii i pokrewnych nauk przyrodniczych w tym Astronomii (W02)


Student posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz jej powiązań z astronomią (W03)


Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie (W04)


Student posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w przyrodzie i skutków ich występowania (W05)


Umiejętności:

Student posiada umiejętność samodzielnego uczenia się w sposób ukierunkowany w zakresie geografii i Astronomii (U15)


Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w tym rachunkowych (K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka i fizyka na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Weselak
Prowadzący grup: Tomasz Weselak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty modułowe

Wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów

(W01)


Student posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej (W04)


Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów

i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej (W05)


Student posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej i skutków ich występowania (W06)


Umiejętności:

Czyta ze zrozumieniem podstawową literaturę naukową i techniczną z zakresu geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, zarówno w języku polskim jak i obcym (U08)


Student posiada umiejętność samodzielnego uczenia się w sposób

ukierunkowany w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi (U15)


Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji

zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie

oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii (K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka i fizyka na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Weselak
Prowadzący grup: Tomasz Weselak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty modułowe

Wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów

(W01)


Student posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej (W04)


Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów

i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej (W05)


Student posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej i skutków ich występowania (W06)


Umiejętności:

Czyta ze zrozumieniem podstawową literaturę naukową i techniczną z zakresu geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, zarówno w języku polskim jak i obcym (U08)


Student posiada umiejętność samodzielnego uczenia się w sposób

ukierunkowany w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi (U15)


Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji

zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie

oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii (K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka i fizyka na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Weselak
Prowadzący grup: Tomasz Weselak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty modułowe

Wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów

(W01)


Student posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej (W04)


Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów

i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej (W05)


Student posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej i skutków ich występowania (W06)


Umiejętności:

Czyta ze zrozumieniem podstawową literaturę naukową i techniczną z zakresu geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, zarówno w języku polskim jak i obcym (U08)


Student posiada umiejętność samodzielnego uczenia się w sposób

ukierunkowany w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi (U15)


Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji

zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie

oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii (K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka i fizyka na poziomie szkoły średniej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)