Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia muzyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA11HM-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia muzyki
Jednostka: Kolegium II
Grupy: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01Posiada ogólną znajomość literatury muzycznej wyniesioną ze szkolnictwa ogólnokształcącego (K1_W01)

W02Zna repertuar muzyczny zaproponowany w podręczniku do Historii muzyki D. Gwizdalanki i M. Kowalskiej w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych (K1_W02)

W08Zna w stopniu podstawowym zarys historii muzyki od starożytności do średniowiecza (K1_08)

W15Posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej europejskich i polskich kompozytorów w stopniu podstawowym (K1_W15)

Umiejętności

U03Rozpoznaje struktury i formy dzieł muzycznych np. chorał, msza, motet, madrygał, itd. charakterystyczne dla poszczególnych epok od średniowiecza do średniowiecza (K1_U03)

U25 Swobodnie wypowiada się w mowie i piśmie na tematy związane z historią poszczególnych epok realizowanych na I roku studiów (od średniowiecza do średniowiecza) (K1_U25)

Kompetencje społeczne

K01Potrafi gromadzić przykłady muzyczne potrzebne do odsłuchu i analizować je oraz w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje teoretyczne do przygotowania się (K1_K01)

K18Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w formie wykładów otwartych, konferencji, sympozjów organizowanych przez Uniwersytety, oraz sesji muzykologicznych w formie biernej organizowanych przez Akademie Muzyczne (K1_K18)

K19Dokonuje stałej samooceny swoich kompetencji poprzez kolokwia po zrealizowanej epoce (K1_K19)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01Posiada ogólną znajomość literatury muzycznej wyniesioną ze szkolnictwa ogólnokształcącego (K1_W01)

W02Zna repertuar muzyczny zaproponowany w podręczniku do Historii muzyki D. Gwizdalanki i M. Kowalskiej w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych (K1_W02)

W08Zna w stopniu podstawowym zarys historii muzyki od starożytności do średniowiecza (K1_08)

W15Posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej europejskich i polskich kompozytorów w stopniu podstawowym (K1_W15)

Umiejętności

U03Rozpoznaje struktury i formy dzieł muzycznych np. chorał, msza, motet, madrygał, itd. charakterystyczne dla poszczególnych epok od średniowiecza do średniowiecza (K1_U03)

U25 Swobodnie wypowiada się w mowie i piśmie na tematy związane z historią poszczególnych epok realizowanych na I roku studiów (od średniowiecza do średniowiecza) (K1_U25)

Kompetencje społeczne

K01Potrafi gromadzić przykłady muzyczne potrzebne do odsłuchu i analizować je oraz w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje teoretyczne do przygotowania się (K1_K01)

K18Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w formie wykładów otwartych, konferencji, sympozjów organizowanych przez Uniwersytety, oraz sesji muzykologicznych w formie biernej organizowanych przez Akademie Muzyczne (K1_K18)

K19Dokonuje stałej samooceny swoich kompetencji poprzez kolokwia po zrealizowanej epoce (K1_K19)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01Posiada ogólną znajomość literatury muzycznej wyniesioną ze szkolnictwa ogólnokształcącego

W02Zna repertuar muzyczny zaproponowany w podręczniku do Historii muzyki D. Gwizdalanki w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

W08Zna w stopniu podstawowym zarys historii muzyki od starożytności do baroku

W15Posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej europejskich i polskich kompozytorów w stopniu podstawowym

Umiejętności

U03Rozpoznaje struktury i formy dzieł muzycznych np. chorał, msza, motet, madrygał, concerto grosso, fuga, suita, itd. charakterystyczne dla poszczególnych epok od średniowiecza do baroku

U25 Swobodnie wypowiada się w mowie i piśmie na tematy związane z historią poszczególnych epok realizowanych na I roku studiów (od średniowiecza do baroku)

Kompetencje społeczne

K01Potrafi gromadzić przykłady muzyczne potrzebne do odsłuchu i analizować je oraz w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje do przygotowania się

K18Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w formie wykładów otwartych, konferencji, sympozjów organizowanych przez Uniwersytety, oraz sesji muzykologicznych w formie biernej organizowanych przez Akademie Muzyczne

K19Dokonuje stałej samooceny swoich kompetencji poprzez kolokwia po zrealizowanej epoce

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Posiadane kompetencje przed rozpoczęciem nauki:

zakres muzyki ze szkolnictwa ogólnokształcącego, literatura muzyczna.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01Posiada ogólną znajomość literatury muzycznej wyniesioną ze szkolnictwa ogólnokształcącego

W02Zna repertuar muzyczny zaproponowany w podręczniku do Historii muzyki D. Gwizdalanki w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

W08Zna w stopniu podstawowym zarys historii muzyki od starożytności do baroku

W15Posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej europejskich i polskich kompozytorów w stopniu podstawowym

Umiejętności

U03Rozpoznaje struktury i formy dzieł muzycznych np. chorał, msza, motet, madrygał, concerto grosso, fuga, suita, itd. charakterystyczne dla poszczególnych epok od średniowiecza do baroku

U25 Swobodnie wypowiada się w mowie i piśmie na tematy związane z historią poszczególnych epok realizowanych na I roku studiów (od średniowiecza do baroku)

Kompetencje społeczne

K01Potrafi gromadzić przykłady muzyczne potrzebne do odsłuchu i analizować je oraz w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje do przygotowania się

K18Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w formie wykładów otwartych, konferencji, sympozjów organizowanych przez Uniwersytety, oraz sesji muzykologicznych w formie biernej organizowanych przez Akademie Muzyczne

K19Dokonuje stałej samooceny swoich kompetencji poprzez kolokwia po zrealizowanej epoce

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Posiadane kompetencje przed rozpoczęciem nauki:

zakres muzyki ze szkolnictwa ogólnokształcącego, literatura muzyczna.


Bilans pracy studenta:

7 pkt. ECST dla zajęć = ok 175 h

Zajęcia realizowane w czterech semestrach:

s I - 30 W + 10 h praca własna studenta (wymagania dla I semestru (zimowego) podane na pierwszych zajęciach)

s. II - 30 W + 10 h praca własna (wymagania dla II semestru letniego)

s. III - 30W + 10 h praca własna studenta (wymagania dla III semestru zimowego)

s. IV- 30 W + 25 h praca własna studenta (wymagania dla IV semestru letniego i przygotowanie do egzaminu)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Anna Szarapka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)