Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia muzyki i technik kompozytorskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA11HMZL-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia muzyki i technik kompozytorskich
Jednostka: Kolegium II
Grupy: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 1 rok, 1 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 Ma w stopniu znacznym rozszerzoną wiedzę w zakresie literatury i repertuaru muzycznego (podręczniki do muzyki - wygaszające gimnazjum)podczas odsłuchu w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych wyniesioną ze studiów licencjackich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (K2_W01)

W03 Posiada pogłębioną znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów poszerzoną o wiedzę teoretyczną zdobytą na innych przedmiotach typowo specjalnościowych (K2_W03)

W06 Ma rozszerzoną wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji: biblioteki, księgarnie (książki, nagrania, materiały nutowe, katalogi, Internet) oraz ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób przy ukierunkowaniu i pomocy nauczyciela prowadzącego przedmiot (K2_W06)

W10 Zna style muzyczne od średniowiecza po impresjonizm i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu zaawansowanym w oparciu o wykaz literatury przeznaczonej na ten przedmiot (K2_W10)

W15 Ma ogólną wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej (K2_W15)

Umiejętności

U02 Próbuje biegle rozpoznawać struktury i formy dzieł muzycznych charakterystycznych dla poszczególnych epok od średniowiecza do impresjonizmu na przykładzie podręczników do muzyki wygaszające gimnazjum (K2_U02)

Kompetencje społeczne

K01 Potrafi samodzielnie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje, które zostały mu ukierunkowane na przedmiocie i potrafi samodzielnie się przygotować do zajęć (K2_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 Ma w stopniu znacznym rozszerzoną wiedzę w zakresie literatury i repertuaru muzycznego (podręczniki do muzyki - wygaszające gimnazjum)podczas odsłuchu w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych wyniesioną ze studiów licencjackich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (K2_W01)

W03 Posiada pogłębioną znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów poszerzoną o wiedzę teoretyczną zdobytą na innych przedmiotach typowo specjalnościowych (K2_W03)

W06 Ma rozszerzoną wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji: biblioteki, księgarnie (książki, nagrania, materiały nutowe, katalogi, Internet) oraz ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób przy ukierunkowaniu i pomocy nauczyciela prowadzącego przedmiot (K2_W06)

W10 Zna style muzyczne od średniowiecza po impresjonizm i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu zaawansowanym w oparciu o wykaz literatury przeznaczonej na ten przedmiot (K2_W10)

W15 Ma ogólną wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej (K2_W15)

Umiejętności

U02 Próbuje biegle rozpoznawać struktury i formy dzieł muzycznych charakterystycznych dla poszczególnych epok od średniowiecza do impresjonizmu na przykładzie podręczników do muzyki wygaszające gimnazjum (K2_U02)

Kompetencje społeczne

K01 Potrafi samodzielnie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje, które zostały mu ukierunkowane na przedmiocie i potrafi samodzielnie się przygotować do zajęć (K2_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szarapka
Prowadzący grup: Anna Szarapka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

K2_W01 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie literatury i repertuaru muzycznego w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

K2_W03 Posiada pogłębioną znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów

K2_W06 Ma rozszerzoną wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, katalogi, Internet) oraz ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

K2_W10 Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu zaawansowanym

K2_W15 Ma wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej

UMIEJĘTNOŚCI

K2_U02 Biegle rozpoznaje struktury i formy dzieł muzycznych charakterystycznych dla poszczególnych epok

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2_K01 Potrafi samodzielnie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- historia muzyki do XIX wieku

- style w muzyce

- harmonia z analizą dzieła muzycznego

- podstawowe wiadomości z historii powszechnej, literatury światowej i sztuk pięknych (w zakresie prądów literackich oraz postaw estetycznych)

Bilans pracy studenta:

2 ECTS

wykład - 15 h, praca własna - 35 h


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szarapka
Prowadzący grup: Anna Szarapka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

K2_W01 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie literatury i repertuaru muzycznego w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

K2_W03 Posiada pogłębioną znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów

K2_W06 Ma rozszerzoną wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, katalogi, Internet) oraz ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

K2_W10 Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu zaawansowanym

K2_W15 Ma wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej

UMIEJĘTNOŚCI

K2_U02 Biegle rozpoznaje struktury i formy dzieł muzycznych charakterystycznych dla poszczególnych epok

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2_K01 Potrafi samodzielnie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- historia muzyki do XIX wieku

- style w muzyce

- harmonia z analizą dzieła muzycznego

- podstawowe wiadomości z historii powszechnej, literatury światowej i sztuk pięknych (w zakresie prądów literackich oraz postaw estetycznych)

Bilans pracy studenta:

2 ECTS

wykład - 15 h, praca własna - 35 h


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szarapka
Prowadzący grup: Anna Szarapka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)