Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzykowanie zespołowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA11MZ-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzykowanie zespołowe
Jednostka: Kolegium II
Grupy: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 1 rok, 1 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Piotrowski
Prowadzący grup: Ryszard Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Zna budowę, zasady działania i techniki gry na wybranych instrumentach oraz instrumentach szkolnych w stopniu zaawansowanym (K2_W05)

Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu zaawansowanym (K2_W10)

Posiada wiedzę z zakresu budowy i zasad konserwacji wybranych instrumentów w stopniu zaawansowanym (K2_W12)


Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych (K2_U01)

Jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w zespołach muzycznych (K2_U08)

Rozwija techniki ćwiczenia w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności do tworzenia, realizowania oraz wyrażania własnych koncepcji artystycznych (K2_U10)

Potrafi radzić sobie z różnymi stresowymi sytuacjami podczas występów publicznych (K2_U16)


Inicjuje i pracuje z innymi osobami w ramach wspólnych projektów oraz działań wynikających z kierunku studiów i specjalności (K2_K06)

Przewodniczy działaniom i pracy w zespole (K2_K07)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętność średnio zaawansowana gry na fortepianie i flecie prostym,

podstawowa wiedza z zakresu harmonii, kontrapunktu, zasady muzyki, formy muzyczne, dyrygowanie z czytaniem partytur, elementy techniki wokalnej, instrumentoznawstwo teoretyczne i instrumentacja, kształcenie słuchu, prezentacja programu na wybranym instrumencie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Piotrowski
Prowadzący grup: Ryszard Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Zna budowę, zasady działania i techniki gry na wybranych instrumentach oraz instrumentach szkolnych w stopniu zaawansowanym (K2_W05)

Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu zaawansowanym (K2_W10)

Posiada wiedzę z zakresu budowy i zasad konserwacji wybranych instrumentów w stopniu zaawansowanym (K2_W12)


Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych (K2_U01)

Jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w zespołach muzycznych (K2_U08)

Rozwija techniki ćwiczenia w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności do tworzenia, realizowania oraz wyrażania własnych koncepcji artystycznych (K2_U10)

Potrafi radzić sobie z różnymi stresowymi sytuacjami podczas występów publicznych (K2_U16)


Inicjuje i pracuje z innymi osobami w ramach wspólnych projektów oraz działań wynikających z kierunku studiów i specjalności (K2_K06)

Przewodniczy działaniom i pracy w zespole (K2_K07)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętność średnio zaawansowana gry na fortepianie i flecie prostym,

podstawowa wiedza z zakresu harmonii, kontrapunktu, zasady muzyki, formy muzyczne, dyrygowanie z czytaniem partytur, elementy techniki wokalnej, instrumentoznawstwo teoretyczne i instrumentacja, kształcenie słuchu, prezentacja programu na wybranym instrumencie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Piotrowski
Prowadzący grup: Ryszard Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Zna budowę, zasady działania i techniki gry na wybranych instrumentach oraz instrumentach szkolnych w stopniu zaawansowanym (K2_W05)

Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu zaawansowanym (K2_W10)

Posiada wiedzę z zakresu budowy i zasad konserwacji wybranych instrumentów w stopniu zaawansowanym (K2_W12)


Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych (K2_U01)

Jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w zespołach muzycznych (K2_U08)

Rozwija techniki ćwiczenia w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności do tworzenia, realizowania oraz wyrażania własnych koncepcji artystycznych (K2_U10)

Potrafi radzić sobie z różnymi stresowymi sytuacjami podczas występów publicznych (K2_U16)


Inicjuje i pracuje z innymi osobami w ramach wspólnych projektów oraz działań wynikających z kierunku studiów i specjalności (K2_K06)

Przewodniczy działaniom i pracy w zespole (K2_K07)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętność średnio zaawansowana gry na fortepianie i flecie prostym,

podstawowa wiedza z zakresu harmonii, kontrapunktu, zasady muzyki, formy muzyczne, dyrygowanie z czytaniem partytur, elementy techniki wokalnej, instrumentoznawstwo teoretyczne i instrumentacja, kształcenie słuchu, prezentacja programu na wybranym instrumencie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Piotrowski
Prowadzący grup: Ryszard Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K2_W05 Zna budowę, zasady działania i techniki gry na wybranych instrumentach oraz instrumentach szkolnych w stopniu zaawansowanym

K2_W10 Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu zaawansowanym

K2_W12 Posiada wiedzę z zakresu budowy i zasad konserwacji wybranych instrumentów w stopniu zaawansowanym

K2_U01 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

K2_U08 Jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w zespołach muzycznych

K2_U10 Rozwija techniki ćwiczenia w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności do tworzenia, realizowania oraz wyrażania własnych koncepcji artystycznych

K2_U16 Potrafi radzić sobie z różnymi stresowymi sytuacjami podczas występów publicznych

K2_K06 Inicjuje i pracuje z innymi osobami w ramach wspólnych projektów oraz działań wynikających z kierunku studiów i specjalności

K2_K07 Przewodniczy działaniom i pracy w zespole


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zasady muzyki, instrumentoznawstwo, kształcenie słuchu, gra na instrumentach, instrumenty szkolne

Bilans pracy studenta:

Obciążenie studenta na zajęciach: 30 godz. (semestr), ECTS - 2 w tym:

- udział w ćwiczeniach/wykładach/seminariach/zajęciach

praktycznych/praktykach zawodowych wymagających bezpośredniego

udziału nauczycieli akademickich - 30

- dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem - 0

- udział w zaliczeniu/egzaminie - 1


Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną: 60 godz. ECTS - 2 w tym:

- samodzielne studiowanie tematyki zajęć/przygotowanie się do ćwiczeń - 30

- indywidualne ćwiczenia instrumentalne i wokalne do muzykowania

zespołowego - 15

- studiowanie, czytanie wskazanej literatury do realizowanego przedmiotu - 15

- przygotowanie do zaliczenia/egzaminu - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Piotrowski
Prowadzący grup: Ryszard Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K2_W05 Zna budowę, zasady działania i techniki gry na wybranych instrumentach oraz instrumentach szkolnych w stopniu zaawansowanym

K2_W10 Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu zaawansowanym

K2_W12 Posiada wiedzę z zakresu budowy i zasad konserwacji wybranych instrumentów w stopniu zaawansowanym

K2_U01 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

K2_U08 Jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w zespołach muzycznych

K2_U10 Rozwija techniki ćwiczenia w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności do tworzenia, realizowania oraz wyrażania własnych koncepcji artystycznych

K2_U16 Potrafi radzić sobie z różnymi stresowymi sytuacjami podczas występów publicznych

K2_K06 Inicjuje i pracuje z innymi osobami w ramach wspólnych projektów oraz działań wynikających z kierunku studiów i specjalności

K2_K07 Przewodniczy działaniom i pracy w zespole


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zasady muzyki, instrumentoznawstwo, kształcenie słuchu, gra na instrumentach, instrumenty szkolne

Bilans pracy studenta:

Obciążenie studenta na zajęciach: 30 godz. (semestr), ECTS - 2 w tym:

- udział w ćwiczeniach/wykładach/seminariach/zajęciach

praktycznych/praktykach zawodowych wymagających bezpośredniego

udziału nauczycieli akademickich - 30

- dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem - 0

- udział w zaliczeniu/egzaminie - 1


Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną: 60 godz. ECTS - 2 w tym:

- samodzielne studiowanie tematyki zajęć/przygotowanie się do ćwiczeń - 30

- indywidualne ćwiczenia instrumentalne i wokalne do muzykowania

zespołowego - 15

- studiowanie, czytanie wskazanej literatury do realizowanego przedmiotu - 15

- przygotowanie do zaliczenia/egzaminu - 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)