Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA11P-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Kolegium II
Grupy: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nogaj
Prowadzący grup: Anna Nogaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nogaj
Prowadzący grup: Anna Nogaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji psychologicznych, ich praktyczne zastosowanie dające kwalifikacje do edukacji muzycznej na poziomie przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym do drugiego etapu edukacyjnego włącznie (K!_W18)


W02 Zna podstawową terminologię służącą do opisu zjawisk pedagogicznych i psychologicznych w oparciu o rozumienie podejść psychologicznych wyjaśniających funkcjonowanie człowieka (K1_W19)


W03 Zna szczegółowe cechy rozwoju dziecka w I i II etapie edukacyjnym (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz posiada wiedzę z zakresu podmiotów działalności pedagogicznej i partnerów szkolnej edukacji w oparciu o wiedze wyjaśniającą biologiczne, behawioralne i poznawcze aspekty funkcjonowania człowieka(K1_W20)


W04 Posiada wiedzę psychologiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się (K1_W27)


U01 Wykorzystuje wiedzę psychologiczną w celu prognozowania zachowań dziecka w określonych sytuacjach (K1_U30)


K01 Zna pojęcia psychologiczne i podczas działań praktycznych sprawnie się nimi posługuje (K1_K16)


K02 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie w zakresie psychologicznego poznania człowieka (K1_K18)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nogaj
Prowadzący grup: Anna Nogaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji psychologicznych, ich praktyczne zastosowanie dające kwalifikacje do edukacji muzycznej na poziomie przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym do drugiego etapu edukacyjnego włącznie (K!_W18)


W02 Zna podstawową terminologię służącą do opisu zjawisk pedagogicznych i psychologicznych w oparciu o rozumienie podejść psychologicznych wyjaśniających funkcjonowanie człowieka (K1_W19)


W03 Zna szczegółowe cechy rozwoju dziecka w I i II etapie edukacyjnym (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz posiada wiedzę z zakresu podmiotów działalności pedagogicznej i partnerów szkolnej edukacji w oparciu o wiedze wyjaśniającą biologiczne, behawioralne i poznawcze aspekty funkcjonowania człowieka(K1_W20)


W04 Posiada wiedzę psychologiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się (K1_W27)


U01 Wykorzystuje wiedzę psychologiczną w celu prognozowania zachowań dziecka w określonych sytuacjach (K1_U30)


K01 Zna pojęcia psychologiczne i podczas działań praktycznych sprawnie się nimi posługuje (K1_K16)


K02 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie w zakresie psychologicznego poznania człowieka (K1_K18)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nogaj
Prowadzący grup: Anna Nogaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji psychologicznych, ich praktyczne zastosowanie dające kwalifikacje do edukacji muzycznej na poziomie przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym do drugiego etapu edukacyjnego włącznie (K!_W18)


W02 Zna podstawową terminologię służącą do opisu zjawisk pedagogicznych i psychologicznych w oparciu o rozumienie podejść psychologicznych wyjaśniających funkcjonowanie człowieka (K1_W19)


W03 Zna szczegółowe cechy rozwoju dziecka w I i II etapie edukacyjnym (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz posiada wiedzę z zakresu podmiotów działalności pedagogicznej i partnerów szkolnej edukacji w oparciu o wiedze wyjaśniającą biologiczne, behawioralne i poznawcze aspekty funkcjonowania człowieka(K1_W20)


W04 Posiada wiedzę psychologiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się (K1_W27)


U01 Wykorzystuje wiedzę psychologiczną w celu prognozowania zachowań dziecka w określonych sytuacjach (K1_U30)


K01 Zna pojęcia psychologiczne i podczas działań praktycznych sprawnie się nimi posługuje (K1_K16)


K02 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie w zakresie psychologicznego poznania człowieka (K1_K18)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań

Bilans pracy studenta:

3 ECTS = 75 godzin


45h wykładów

30h pracy własnej studenta w tym:

- samodzielne studiowanie literatury

- przygotowanie do zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nogaj
Prowadzący grup: Anna Nogaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)