Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady muzyki z instrumentoznawstwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA11ZMI-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady muzyki z instrumentoznawstwem
Jednostka: Kolegium II
Grupy: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski, Marlena Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K1_W14


------------------


W14a: zna pisownie muzyczną: klucze wiolinowy i basowy, nazwy literowe i solmizacyjne dźwięków, nazwy oktaw, wartości rytmiczne, rodzaje taktów oraz zasady grupowania wartości rytmicznych w taktach prostych i złożonych.


W14b: zna budowę gam majorowych i minorowych we wszystkich odmianach, triadę harmoniczną oraz akord D7 z rozwiązaniem w tonacjach do 6 znaków przykluczowych


W14c: zna budowę interwałów muzycznych oraz trójdźwięków: durowego, molowego, zmniejszonego i zwiększonego, akordów D7, D9, D91.


W14d: zna budowę podstawowych współczynników formalnych: motywu, frazy, zdania, okresu.


W14e: zna skale muzyczne, gamy, transpozycję gam, koło kwintowe.


W14f: zna zasady notacji muzycznej dotyczącej zapisywania partii instrumentów współczesnej orkiestry symfonicznej


K1_W15


-----------------


W15a: posiada wiedzę dotyczącą współczesnej orkiestry symfonicznej, a zwłaszcza wiadomości o akustyce oraz historii współczesnych instrumentów muzycznych


K1_W17


----------------


W17a: posiada wiedzę z dziedziny aranżacji i instrumentacji dotyczącą możliwości technicznych, skali oraz walorów brzmieniowych instrumentów muzycznych.


W17b: zna zasadę transpozycji instrumentów muzycznych


K1_U03 Rozpoznaje struktury i formy dzieł muzycznych, charakterystyczne dla poszczególnych epok


K1_K01 Potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje


K1_K08 Potrafi krytycznie ocenić swoja pracę podczas realizacji projektów i zadań praktycznych


K1_K18 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski, Marlena Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K1_W14


------------------


W14a: zna pisownie muzyczną: klucze wiolinowy i basowy, nazwy literowe i solmizacyjne dźwięków, nazwy oktaw, wartości rytmiczne, rodzaje taktów oraz zasady grupowania wartości rytmicznych w taktach prostych i złożonych.


W14b: zna budowę gam majorowych i minorowych we wszystkich odmianach, triadę harmoniczną oraz akord D7 z rozwiązaniem w tonacjach do 6 znaków przykluczowych


W14c: zna budowę interwałów muzycznych oraz trójdźwięków: durowego, molowego, zmniejszonego i zwiększonego, akordów D7, D9, D91.


W14d: zna budowę podstawowych współczynników formalnych: motywu, frazy, zdania, okresu.


W14e: zna skale muzyczne, gamy, transpozycję gam, koło kwintowe.


W14f: zna zasady notacji muzycznej dotyczącej zapisywania partii instrumentów współczesnej orkiestry symfonicznej


K1_W15


-----------------


W15a: posiada wiedzę dotyczącą współczesnej orkiestry symfonicznej, a zwłaszcza wiadomości o akustyce oraz historii współczesnych instrumentów muzycznych


K1_W17


----------------


W17a: posiada wiedzę z dziedziny aranżacji i instrumentacji dotyczącą możliwości technicznych, skali oraz walorów brzmieniowych instrumentów muzycznych.


W17b: zna zasadę transpozycji instrumentów muzycznych


K1_U03 Rozpoznaje struktury i formy dzieł muzycznych, charakterystyczne dla poszczególnych epok


K1_K01 Potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje


K1_K08 Potrafi krytycznie ocenić swoja pracę podczas realizacji projektów i zadań praktycznych


K1_K18 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski, Marlena Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski, Marlena Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K1_W14


------------------


W14a: zna pisownie muzyczną: klucze wiolinowy i basowy, nazwy literowe i solmizacyjne dźwięków, nazwy oktaw, wartości rytmiczne, rodzaje taktów oraz zasady grupowania wartości rytmicznych w taktach prostych i złożonych.


W14b: zna budowę gam majorowych i minorowych we wszystkich odmianach, triadę harmoniczną oraz akord D7 z rozwiązaniem w tonacjach do 6 znaków przykluczowych


W14c: zna budowę interwałów muzycznych oraz trójdźwięków: durowego, molowego, zmniejszonego i zwiększonego, akordów D7, D9, D91.


W14d: zna budowę podstawowych współczynników formalnych: motywu, frazy, zdania, okresu.


W14e: zna skale muzyczne, gamy, transpozycję gam, koło kwintowe.


W14f: zna zasady notacji muzycznej dotyczącej zapisywania partii instrumentów współczesnej orkiestry symfonicznej


K1_W15


-----------------


W15a: posiada wiedzę dotyczącą współczesnej orkiestry symfonicznej, a zwłaszcza wiadomości o akustyce oraz historii współczesnych instrumentów muzycznych


K1_W17


----------------


W17a: posiada wiedzę z dziedziny aranżacji i instrumentacji dotyczącą możliwości technicznych, skali oraz walorów brzmieniowych instrumentów muzycznych.


W17b: zna zasadę transpozycji instrumentów muzycznych


K1_U03 Rozpoznaje struktury i formy dzieł muzycznych, charakterystyczne dla poszczególnych epok


K1_K01 Potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje


K1_K08 Potrafi krytycznie ocenić swoja pracę podczas realizacji projektów i zadań praktycznych


K1_K18 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Bilans pracy studenta:

3 pkt ECTS = 15 godz. wykładu + 30 godz. ćwiczeń + 25 godz. pracy własnej studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski, Marlena Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)