Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Harmonia z analizą dzieła muzycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA24HZADM-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Harmonia z analizą dzieła muzycznego
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Winnicka
Prowadzący grup: Piotr Komorowski, Marlena Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy:

1.posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej – forma okresowa,wariacje, rondo, forma sonatowa, fuga K1_W05


2.ma niezbędne informacje zawarte w literaturze podstawowej oraz potrafi je analizować i interpretować we właściwy sposób oraz odnieść do pracy z utworem K1__W06


3. zna podstawy zasad muzyki, zagadnień harmonii klasycznej, budowy formalnej i analizy dzieła muzycznego poznanej podczas wykładu i realizowanych na ćwiczeniach K1_W14W zakresie umiejętności:

-rozpoznaje słuchem i realizuje na fortepianie i pisemnie interwały, tryby, składniki akordów i struktury rytmiczne (łączy ze sobą akordy zakresu harmonii klasycznej: tworzy konstrukcje harmonicze pisemnie,harmonizuje melodie z danym sopranem, z podanymi funkcjami, opisuje cechy budowy formalnej utworu na podstawie przebiegu harmonicznego szczególnie dot. literatury okresu klasycyzmu i baroku) K1_U11’


W zakresie kompetencji społecznych:

-potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje K1_K01

- potrafi krytycznei oceniać swoją pracę podczas realizacji projektów i zadań praktycznych K1_K08

- ma niezbędne informacje zawarte w literaturze podstawowej oraz potrafi je analizować i interpretować we właściwy sposób K1_W06

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zasady muzyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Winnicka
Prowadzący grup: Piotr Komorowski, Marlena Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy:

1.posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej – forma okresowa,wariacje, rondo, forma sonatowa, fuga K1_W05


2.ma niezbędne informacje zawarte w literaturze podstawowej oraz potrafi je analizować i interpretować we właściwy sposób oraz odnieść do pracy z utworem K1__W06


3. zna podstawy zasad muzyki, zagadnień harmonii klasycznej, budowy formalnej i analizy dzieła muzycznego poznanej podczas wykładu i realizowanych na ćwiczeniach K1_W14W zakresie umiejętności:

-rozpoznaje słuchem i realizuje na fortepianie i pisemnie interwały, tryby, składniki akordów i struktury rytmiczne (łączy ze sobą akordy zakresu harmonii klasycznej: tworzy konstrukcje harmonicze pisemnie,harmonizuje melodie z danym sopranem, z podanymi funkcjami, opisuje cechy budowy formalnej utworu na podstawie przebiegu harmonicznego szczególnie dot. literatury okresu klasycyzmu i baroku) K1_U11’


W zakresie kompetencji społecznych:

-potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje K1_K01

- potrafi krytycznei oceniać swoją pracę podczas realizacji projektów i zadań praktycznych K1_K08

- ma niezbędne informacje zawarte w literaturze podstawowej oraz potrafi je analizować i interpretować we właściwy sposób K1_W06

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zasady muzyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Winnicka
Prowadzący grup: Piotr Komorowski, Marlena Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy:

1.posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej – forma okresowa,wariacje, rondo, forma sonatowa, fuga K1_W05


2.ma niezbędne informacje zawarte w literaturze podstawowej oraz potrafi je analizować i interpretować we właściwy sposób oraz odnieść do pracy z utworem K1__W06


3. zna podstawy zasad muzyki, zagadnień harmonii klasycznej, budowy formalnej i analizy dzieła muzycznego poznanej podczas wykładu i realizowanych na ćwiczeniach K1_W14W zakresie umiejętności:

-rozpoznaje słuchem i realizuje na fortepianie i pisemnie interwały, tryby, składniki akordów i struktury rytmiczne (łączy ze sobą akordy zakresu harmonii klasycznej: tworzy konstrukcje harmonicze pisemnie,harmonizuje melodie z danym sopranem, z podanymi funkcjami, opisuje cechy budowy formalnej utworu na podstawie przebiegu harmonicznego szczególnie dot. literatury okresu klasycyzmu i baroku) K1_U11’


W zakresie kompetencji społecznych:

-potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje K1_K01

- potrafi krytycznei oceniać swoją pracę podczas realizacji projektów i zadań praktycznych K1_K08

- ma niezbędne informacje zawarte w literaturze podstawowej oraz potrafi je analizować i interpretować we właściwy sposób K1_W06

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zasady muzyki, Kształcenie słuchu, Fortepian

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Winnicka
Prowadzący grup: Piotr Komorowski, Marlena Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy:

1.posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej – forma okresowa,wariacje, rondo, forma sonatowa, fuga K1_W05


2.ma niezbędne informacje zawarte w literaturze podstawowej oraz potrafi je analizować i interpretować we właściwy sposób oraz odnieść do pracy z utworem K1__W06


3. zna podstawy zasad muzyki, zagadnień harmonii klasycznej, budowy formalnej i analizy dzieła muzycznego poznanej podczas wykładu i realizowanych na ćwiczeniach K1_W14W zakresie umiejętności:

-rozpoznaje słuchem i realizuje na fortepianie i pisemnie interwały, tryby, składniki akordów i struktury rytmiczne (łączy ze sobą akordy zakresu harmonii klasycznej: tworzy konstrukcje harmonicze pisemnie,harmonizuje melodie z danym sopranem, z podanymi funkcjami, opisuje cechy budowy formalnej utworu na podstawie przebiegu harmonicznego szczególnie dot. literatury okresu klasycyzmu i baroku) K1_U11’


W zakresie kompetencji społecznych:

-potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje K1_K01

- potrafi krytycznei oceniać swoją pracę podczas realizacji projektów i zadań praktycznych K1_K08

- ma niezbędne informacje zawarte w literaturze podstawowej oraz potrafi je analizować i interpretować we właściwy sposób K1_W06

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zasady muzyki, Fortepian, Kształcenie słuchu.

Bilans pracy studenta:

w ujęciu rocznym5 pkt ECTS : 2 Wykład , 3 Ćwiczenia (125 godz. pracy studenta w wymiarze: 90 pkt obecności na wykładach i ćwiczeniach, 35 godz. pracy własnej studenta)


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)