Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - aquaaerobik

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KM24AA-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - aquaaerobik
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

AQUA AEROBIK to ćwiczenia gimnastyczne w wodzie, którym towarzyszy odpowiednio dobrana muzyka. Gimnastyka w wodzie cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Popularność tą zawdzięcza korzyścią, które wynikają z uprawiania tego rodzaju ćwiczeń. Bardzo istotne jest to, że wiele osób z różnych względów nie może ćwiczyć na sali gimnastycznej. Ich jedyną szansą na zachowanie zdrowia jest GIMNASTYKA W WODZIE!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Kwintal
Prowadzący grup: Dominika Kwintal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna zasady bhp.

W02 - zna zalety ćwiczeń wykorzystywanych w środowisku wodnym.

W03 - świadomie i systematycznie rozwija własną sprawność fizyczną.

W04 - rozumie potrzebę zdrowego stylu życia.

U01 - potrafi ocenić i dostosować rodzaj i intensywność ćwiczeń do własnych potrzeby.

U02- kształtuje postawy aktywności fizycznej.

U03- wyrabia nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu.

K01- jest aktywny na tle grupy.

K02- pielęgnuje kulturę fizyczną.

K03- promuje znaczenie sportu i aktywności fizycznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)