Drukowanie protokołu

Otwieramy stronę „ www.usosweb.ukw.edu.pl.

Pojawi się strona główna USOSweb.


Klikamy na „zaloguj się


Pojawia się okno logowania, Centralnego Systemu Uwierzytelniania:


Wpisujemy „Login” (PESEL) oraz „Hasło” (otrzymane hasło jednorazowe lub własne)

Klikamy „ZALOGUJ


W przypadku, kiedy zapomnimy (nie pamiętamy) hasła, można skorzystać z funkcji „zapomniane hasło

Wpisujemy „Login” i klikamy „DALEJ


Pojawi się okno informujące o wysłaniu na maila linka do odzyskiwania hasła:


W otrzymanym mailu „Aby kontynuować odzyskiwanie hasła dostępu” należy kliknąć na otrzymany link.

Zostajemy przekierowani na stronę ze zmianą hasła, gdzie wpisujemy swoje nowe hasło

Klikamy na „ZMIEŃ HASŁO

Otwiera się okno potwierdzające zmienienie hasła:

Po zalogowaniu się do systemu USOSweb.


Wybieramy zakładkę „ DLA PRACOWNIKÓW.

Pojawi się okno:


Klikamy na „Protokoły


Pojawi się nowe okno.

Wybierając odpowiedni „rok akademicki:”, np.:„2012/13

Pojawia się przedmioty dostępne tylko dla zalogowanego pracownika.

Wybieramy przedmiot poprzez „wyświetl/edytuj”, np.:


Pojawia się okno wyboru rodzaju protokołu.

UWAGA!!!
NIE WYBIERAMY pełnego protokołu (dla koordynatora)!!!
WSZYSCY WYBIERAJA pozycje poniżej, np.: „Laboratorium – grupa nr ...”, klikając „zastosuj”.


Pojawia się lista studentów zalogowanego pracownika.

Wybieramy „drukowanie protokołu”.


Drukujemy „prokokół zbiorczy” klikając „DALEJ


Domyślnie powinny być zaznaczone pozycje, jak poniżej.

Zatwierdzamy klikając „POBIERZ / WYśWIETL


Pojawi się okno z wygenerowanym protokołem.


Możemy teraz ten protokół wydrukować, klikając na ikonkę drukarki (numer 1) lub zapisać do pliku klikając na ikonkę numer 2.