Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 413 dni temu
Wprowadzenie zdjęcia do ELS, ELD, ELN
Elektroniczna Legitymacja Studencka, Doktoranta, Nauczyciela Akademickiego
 
mLegitymacja studencka
W celu złożenia zamówienia na mLegitymacje studencką, należy na stronie USOSweb, w zakładce "Dla studentów" kliknąć "mLegitymacja".
Zostanie wtedy wygenerowany kod QR oraz kod aktywacyjny.

Szczegółowe informacje na temat mLegitymacji studenckiej można przeczytać na stronie www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-studencka .


UWAGA !!! mLegitymację możesz zamówić, o ile spełniasz warunki:
- Jesteś aktywnym studentem
- Masz numer PESEL
- Masz numer albumu
- Masz zdjęcie w USOSweb
- Posiadasz Elektroniczną Legitymację Studencką - /ELS/(plastikową)
- Twoje dane osobowe nie zmieniły się od czasu wydania ELS
- Twoja ELS została przedłużona w BOS /tylko wtedy będzie dostępna mLegitymacja/


Legitymacja Nauczyciela Akademickiego (ELN)

W celu złożenia zamówienia na Legitymację Nauczyciela Akademickiego (ELN), należy wykonać dwie procedury:

1. na stronie USOSweb, w zakładce "DLA WSZYSTKICH" kliknąć "Zdjęcie do legitymacji".
Na tej stronie należy wysłać swoje zdjęcie a następnie kliknąć "Zgłoś zdjęcie do zatwierdzenia";

2. wejść na stronę login.ukw.edu.pl, wybrać rodzaj usługi "Dla pracownika", poniżej w ramce "Legitymacja nauczycielska" kliknąć "Wniosek o wydanie Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego", zalogować się jak do poczty UKW. We wniosku wyrazić zgodę i wysłać.


Elektroniczna Legitymacja Studenta, Doktoranta

Elektroniczna Legitymacja Studencka (zwana dalej ELS) pełni funkcje identyfikacji studenta – zarówno na terenie uczelni, jak i poza nią.

Prawo do jej posiadania mają studenci uczelni wyższych do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów.

Ważność legitymacji potwierdza się co semestr przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu.

Zdjęcie do legitymacji student może umieścić po zalogowaniu się na stronie USOSweb.

Wymagania zdjęcia do ELS i ELD:
1. zdjęcie powinno być aktualne — zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
2. powinno być w formacie JPG
3. zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) do górnej części barków, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
4. powinno być kolorowe, przedstawiać twarz osoby (twarz powinna zajmować co-najmniej 2/3 zdjęcia) na jasnym tle bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie.

..

 

Po przygotowaniu prawidłowego zdjęcia spełniającego powyższe wymagania, wejdź na stronę www.usosweb.ukw.edu.pl , kliknij w zakładkę DLA WSZYSTKICHZdjęcie do legitymacji.

 

Wybierz katalog, w którym umieszczone jest Twoje prawidłowe zdjęcie i wyślij go.
Wymagany jest format JPG.

 

 

Po wysłaniu zdjęcia automatycznie pojawi się strona Kadrowania, na której będzie można odpowiednio dopasować zdjęcie.
Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary
540 * 675 pikseli, co pozwala na kadrowanie i wydrukowanie w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością.

Wykadruj swoje zdjęcie w taki sposób, aby jego większą część zajmowała twarz (około 2/3 kadru). Zdjęcie powinno obejmować sylwetkę od wierzchołka głowy do górnej części barków. Dla ułatwienia nałożono wzorcowy obrys pokazujący wymagane proporcje.

Naciśnięcie przycisku Zatwierdź, spowoduje zapisanie zarówno wykadrowanego, jak i oryginalnego zdjęcia.

Po zatwierdzeniu kadrowania zobaczysz na ekranie informację, że powinieneś zgłosić zdjęcie do zatwierdzenia.


Po zgłoszeniu zdjęcia do zatwierdzenia pojawi się:

Po zgłoszeniu do zatwierdzenia musisz poczekać, aż upoważniona do tego osoba obejrzy Twoje zdjęcie i podejmie decyzję o jego akceptacji lub odrzuceniu.

Po akceptacji zdjęcia na Twoim koncie pojawi się odpowiedni komunikat.

Po zatwierdzeniu zdjęcia pojawi się Drukuj podanie o wyrobieniu legitymacji.

Zatwierdzonego zdjęcia nie można podmienić na inne. Jeśli zależy Tobie na tym, żeby w systemie znalazło się inne Twoje zdjęcie, to skontaktuj się z lokalnym administratorem usosweb@ukw.edu.pl lub poproś macierzysty dziekanat o usunięcie obecnego zdjęcia z systemu.


 

W przypadku zagubienia , kradzieży lub zniszczenia starej legitymacji należy niezwłocznie pisemnie powiadomić macierzysty Dziekanat Wydziału.

W celu wyrobienia ELS należy kliknąć na Drukuj podanie o wyrobieniu legitymacji
- wydrukować, podpisać i dostarczyć do macierzystego Dziekanatu,. wraz z potwierdzeniem wpłaty za wyrobienie ELS na konto Uczelni.


 

Ustawienia przeglądarek

Aplet do kadrowania zdjęć wymaga środowiska Java.


 

Opłaty za wydanie ELS

  1. Wpłatę za ELS można dokonać na konto UKW (podając wydział i kierunek studiów).

  2. Wysokość opłat za wydanie ELS – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów:

  • za wydanie oryginału ELS pobierana jest opłata - 22 zł;

  • za wydanie duplikatu ELS pobierana jest opłata - 33 zł.

 

 

J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)