Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metod probabilistycznych i statystyki 1300-Inf23PMB-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN Warszawa, 1966.
2. Kordecki W., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna wydawnicza GiS Wrocław, 2001.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Literatura:

1. Gmurman W. J., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Warszawa, 1975.

2. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach - część I i II, PWN Warszawa, 1999.

Efekty uczenia się:

U1, U2, U3, U4.

Metody i kryteria oceniania:

Do uzyskania pozytywnej oceny z konwersatorium wymagane są:

-aktywny udział w zajęciach;

-zdobycie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów pisemnych.

Zakres tematów:

1. Rodzaje zdarzeń losowych. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa.

2. Prawdopodobieństwo geometryczne. Przykłady.

3. Twierdzenie o dodawaniu prawdopodobieństw zdarzeń wyłączających się.

4. Elementy kombinatoryki.

5. Mnożenie prawdopodobieństw.

6. Prawdopodobieństwo warunkowe.

7. Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenie Bayesa.

8. Zdarzenia niezależne.

9. Schematy doświadczalne. Schemat Bernoulliego.

10. Zmienne losowe. Ich rozkłady. Niezależność zmiennych losowych.

11. Wartość oczekiwana oraz wariancja zmiennej losowej. Własności.

12. Elementy statystyki opisowej. Weryfikacja hipotez statystycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:05 - 14:35, sala 6
Waldemar Sieg 24/24 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 6
Waldemar Sieg 19/24 szczegóły
3 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 5
Waldemar Sieg 25/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)