Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy społeczne i zawodowe informatyki 1300-inf47PSiZI-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Blanchard K., Peale N. V., Etyka biznesu, Warszawa, 2010.
2. Beck C.H., Internet Prawo informatyczne problemy sieci portali i
e-usług. Warszawa, 2012
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. Ustawa: Prawo Autorskie

2. Ustawa o ochronie danych osobowych

3. Ustawa: Prawo Patentowe

4. Krzyżanowski L., Ochrona Własności Intelektualnej i Prawo Prasowe. Warszawa, 2013

5. du Vall M., Prawo patentowe. Warszawa, 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Ma podstawową wiedzę nt. kodeksów etycznych dotyczących informatyki, zna zasady etyki, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną i zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

W2. Ma podstawową wiedzę nt. patentów, ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz ustawy O ochronie danych osobowych

Umiejętności:

U1. potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

U2. Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań informatycznych – dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne

Kompetencje społeczne:

K1. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje

K2. Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur

K3. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć informatyki i innych aspektów działalności inżyniera-informatyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium max.10pkt.

5-6pkt. dst, dst+

7-8 pkt. db, db+

9-10 pkt. bdb

Zakres tematów:

- kodeksy etyczne dotyczące informatyki,

- zasady etyki w działalności gospodarczej,

- zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną,- podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej,

- wprowadzenie do Prawa Patentowego,

- wprowadzenie do Prawa Autorskiego,

- wprowadzenie do Ustawy o ochronie danych osobowych,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 6
Małgorzata Schneider 47/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)