Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Skryptowe języki programowania 1300-inf-PB23SJP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Python : leksykon kieszonkowy, Mark Lutz, Gliwice : Helion, cop. 2014
2. Perl : testowanie, Ian Langworth & chromatic, Gliwice : Wydawnictwo HELION, cop. 2006
3. JavaScript : zasady programowania obiektowego, Nicholas C. Zakas, Gliwice : Wydawnictwo HELION, cop. 2014
(dostępna w bibliotece UTP - zajęcia odbywają się w UTP)

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wykład multimedialny
Literatura:

1.Python : programuj szybko i wydajnie, Micha Gorelick, Ian Ozsvald,Gliwice : Helion, cop. 2015

2. Perl : zaawansowane programowanie, Simon Cozens, Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop. 2006

3. JavaScript : przewodnik dla absolutnie początkujących, Kirupa Chinnathambi, Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017

(dostępna w bibliotece UTP - zajęcia odbywają się w UTP)

Efekty uczenia się:

W1, U1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną, aktywność na zajęciach

Zakres tematów:

Charakterystyka języków skryptowych, działanie interpretera.

Składnia języka Python, podstawowe typy danych, listy i krotki, operatory logiczne, operatory arytmetyczne, instrukcje warunkowe i pętle, identyfikatory,

liczby całkowite, operatory bitowe, typ float, complex i decimal, ciągi tekstowe,

funkcje, moduły, klasy i obiekty, komunikacja przez internet, wyrażenia regularne, wątki i procesy, współpraca z bazami danych, interfejs graficzny.

Składnia języka Perl, podstawowe typy, pętle, operacje na plikach, operacje na ciągach znaków, funkcje, zasięg zmiennych.

JavaScript jako język dynamiczny, typy danych, deklaracje zmiennych, literały różnych typów, mechanizm automatycznej konwersji typów danych, obliczanie wartości wyrażeń logicznych (short circuit evaluation), tablice – indeksowanie, rozszerzanie, kopiowanie dla typów prostych i obiektowych, podstawowe bloki organizacji kodu (if, for, while, case), funkcje – parametry, operator reszty, wywołania zwrotne, funkcje natychmiastowe, domknięcia (closures), funkcje strzałkowe, zakresy zmiennych, wynoszenie zmiennych (hoisting), obiekty – konstruktory, dodawanie/usuwanie właściwości, dostęp do właściwości.

Składnia Języka JavaScript,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:15 - 11:45, (sala nieznana)
Tomasz Marciniak, Zbigniew Lutowski 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)