Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia fizyki 1300-FZ23HF-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Weinberg Steven, 1998. Pierwsze trzy minuty. Prószyński i S-ka. (The first three minutes, 1977),
Artykuły historyczne, np. Zeitr. Phys. (1905) – odkrycia A. Einsteina
Metody dydaktyczne: wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: Metody asymilacji wiedzy
Literatura:

Max von Laue, Historia fizyki

Andrzej Kajetan Wróblewski Historia fizyki od czasów najdawniejszych do chwili obecnej (PWN 2006)

Efekty uczenia się:

K_W01-posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki i jej historycznego

rozwoju, a także znaczenia cywilizacyjnego oraz wpływu fizyki na

inne dziedziny nauki,

K_W02-posiada wiedzę o najnowszych odkryciach fizycznych

oraz współczesnych trendach rozwoju fizyki,

K_U07-potrafi w przystępny sposób, zarówno w formie pisemnej, jak i

ustnej, przedstawić odkrycia fizyki współczesnej oraz dziedzin

pokrewnych, zarówno w języku polskim, jak

i angielskim,

K_K01-zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego

kształcenia, potrafi inspirować i organizować

proces uczenia się własny i innych

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach i przedstawionego eseju podejmującego wybrany aspekt z historii fizyki; wymagany próg na ocenę dostateczną - 55%, 60% - dostateczny plus, 70% - dobry, 80% - dobry plus, 85% - bardzo dobry. Kryterium oceny eseju polegać będzie na stopniu wnikliwości ujęcia problemu, rozległości i trafności przytoczonej bibliografii, samodzielnej refleksji i poprawności językowej.

Zakres tematów:

Prehistoria nauki.

Nauka w starożytności.

System Arystotelesa.

Nauka w średniowieczu (rola Arabów).

Ponowne odkrycie nauki greckiej w czasie Renesansu.

Od Kopernika do Newtona: droga do odkrycia ciążenia powszechnego. Optyka Newtona.

Rozwój nauki o gazach (Pascal, Guericke, Boyle).

Elektryczność od Gilberta do Coulomba.

Fizyka nieważkich fluidów.

Droga do elektromagnetyzmu (Oersted, Faraday, Maxwell).

Teoria Younga-Fresnela.

Odkrycie zasady zachowania energii (Carnot, Mayer, Joule, Helmholtz, Kelvin).

Powstanie teorii kinetyczno-molekularnej i fizyki statystycznej (Boltzmann, Clausius).

Początki nowej fizyki (promienie X, promieniotwórczość, pierwsze modele atomu).

Teoria względności.

Mechanika kwantowa.

Wczesne lata fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych.

Rozwój optyki i fizyki materii skondensowanej.

Najważniejsze wydarzenia z historii astrofizyki.

Rozwój fizyki w ostatnich dekadach XX wieku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 14:30 - 16:00, sala 9
Agnieszka Banaszak-Piechowska 5/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)